​​​​​​​​​​​​​

Byens hospital

​Bispebjerg Hospital har i Region Hovedstadens hospitalsplan status som akuthospital for planlægningsområdet Byen. Samtidig varetager hospitalet en række specialfunktioner for en endnu større befolkning og står for den fælles akutmodtagelse i Byen.


Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012, men har fortsat aktivitet på to matrikler. Når det nye hospital på Bispebjerg Bakke er klar til ibrugtagning, skal aktiviteten på de to matrikler samles. Indtil det nye hospital står klar, navngives hospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Derefter vil det blive navngivet Bispebjerg Hospital. 

Med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg oprettes et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital, der skal rumme plads til ca. 3.500 fødsler årligt. Der etableres en fødeafdeling, en børne- og ungeafdeling inkl. afsnit for behandling af nyfødte samt en funktion for kvindesygdomme.

Redaktør