Forslag til renovering og fornyelse af de fredede haver

​Forslaget til renovering og fornyelse af de fredede haver lægger op til i en vis udstrækning at føre haverne tilbage til landskabsarkitekten Edvard Glæsels oprindelige beplantningsplan.

Landskabsarkitekten Edvard Glæsel arbejdede tæt sammen med arkitekten Martin Nyrop om opførelsen af Bispebjerg Hospital. Ved nærstudier af Glæsels bevarede og meget detaljeret beskrevne beplantningsplaner ses den samme minutiøst bevidst gennemarbejdede detaljerigdom i beplantningen som i de smukke bygninger. Selv om hvert haverum synes symmetrisk beplantet omkring midteraksen, er alle haverum i detaljen tænkt udformet så forskelligt, at man aldrig burde føle sig i tvivl om, hvor man befandt sig.

Forslaget til renovering og fornyelse af de fredede haver lægger op til i en vis udstrækning at føre haverne tilbage til den oprindelige plan.

 Klik på billedet for at hente haveplanen i pdf-format.

Redaktør