Lille Gefion - Anders Bundgaard

​Lille Gefion er en miniversion af det prægtige Gefion-springvand ved Langelinje. Den er støbt over en arbejdsmodel i en sjettedel størrelse, som skulle teste rørføringen. Om sommeren står den som et pulserende hjerte midt på hospitalets område og tiltrækker beundrende blikke fra både patienter, besøgende og personale.

Myten om Gefion

Gefion, der er landbrugets gudinde, ønskede mere jord og fik af den svenske konge Gylfe lov til at få al den jord, hun kunne nå at pløje på 24 timer. Gefion havde fire sønner med en af jætterne. Dem skabte hun om til tyre og spændte dem for ploven. Hun pløjede et stykke land ud, som blev flyttet ud i sundet og blev til Sjælland. Den fjernede jord blev til søen Väneren​. ​


Historien om Lille Gefion

Billedhugger Anders Bundgaard vandt i 1899 en kommunal konkurrence om et nyt springvand i København: det mægtige Gefionspringvand, der står for enden af Amaliegade. Bundgaard udarbejdede en gipsmodel i sjettedels størrelse af den færdige gruppe, der er opbevaret i Bundgaard-museet i Tingbæk Kalkminer. Denne model fik skibsredder Marius Nielsen støbt i bronze og opstillet i sin nyanlagte park i Solgården i Vallø. I 1946 overtog Københavns Kommune Solgården og brugte landstedet til tuberkulosesanatorium og senere psykiatrisk plejehjem. Ved lukningen af Solgården var Lille Gefion opmagasineret på Øresundshospitalet, indtil den blev overflyttet til Bispebjerg Hospital, hvor den hele sommeren smukt spyr vand.


​Alle fotos: Claus Peuckert.

Redaktør