Lazarus - Christian Lemmerz

Med åbne bronzearme og bibelske referencer byder den 3,5 meter høje skulptur  med navnet Lazarus besøgende til hospitalet velkommen.

​’Lazarus’ er en 3,5 meter høj bronzestatue udført af Christian Lemmerz og som nu står på Bispebjerg Hospital til glæde for alle, der kommer på hospitalet. Foto: Jens Peter Engedal

​3,5 meter måler den imponerende mandsskikkelse, der møder patienter, pårørende og medarbejdere på Bispebjerg Hospital. 'Lazarus' hedder han, og med sine åbne bronzearme byder han besøgende velkommen. Samtidig fortæller hans senede, anatomisk korrekte fremtoning en fascinerende historie om kroppen som en stærk og samtidig skrøbelig betingelse for livet.

​I anledning af Bispebjerg Hospitals 100 års jubilæum i 2013 donerede Ny Carlsbergfondet en skulptur til hospitalet. Den anerkendte kunstner Christian Lemmerz blev udvalgt til at udforme værket, som er officielt indviet i 2017.

Inspiration fra Thorvaldsen

Christian Lemmerz' fortolkning af den bibelske figur Lazarus, som af Jesus blev genopvækket fra de døde, er på én og samme tid monumental, klassisk og moderne. Skulpturen er inspireret af Thorvaldsens berømte Kristus-figur i Vor Frue Kirke. Men den guddommelige figur er i Lemmerz' version skrællet ned, så den fremstår som en af Andreas Vesalius' detaljerede anatomimodeller. Netop denne vekselvirkning mellem det guddommelige og det basalt menneskelige er Lemmerz' kunstneriske svar på den svære udfordring, der ligger i at skabe kunst til et hospitalsrum.


​Skulpturen Lazarus er placeret i området mellem de gamle fredede pavillioner og det kommende nye hospital, der skal bygges på området. Foto: Jens Peter Engedal

Redaktør