Hun finder skatte i hospitalets gemmer

​Film: Tag med kunstneren Camilla Nørgård på skattejagt i kælderen under Bispebjerg Hospital. Hun leder med lys og lygte efter gamle byggematerialer og efterladenskaber, der kan genbruges og indgå i kunstværket til foyerområdet i det nye Akuthus på Bispebjerg.

Fakta:

  • Camilla Nørgård er en anerkendt dansk kunstner, der arbejder med billedkunst på tværs af faglige discipliner, materialer og medier.
  • Camilla Nørgård har vundet konkurrencen om at udforme et stort, bygningsintegreret kunstværk til ankomstområdet i Akuthuset på Nyt Hospital Bispebjerg.
  • Kunstværket med arbejdstitlen ”Bispeorganisme II” består af et gulvmønster, et gelænder og vægfragmenter.
  • Camilla Nørgård har et værksted på Bispebjerg Hospital, hvorfra hun researcher, planlægger og indsamler materialer til værket.
  • Værket skal realiseres løbende, mens Akuthuset bliver bygget, og skal stå færdigt ved indvielsen i 2022/23.
  • Akuthuset er selve hospitalet i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg med akutmodtagelse, Røntgen, operationsgang, intensivafdeling og sengestuer.
  • Én pct. af byggesummen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal bruges til kunst.
  • Region Hovedstaden investerer de kommende år 20 mia. kr. i hospitalsbyggerier, heraf kommer 9 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.


Redaktør