​Laboratorie- og Logistikbygningen bliver på ca. 10.000 kvm. og forventes at stå klar i sommeren 2018. Bygningen skal blandt andet indeholde laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter samt fælles forskningsfaciliteter for hospital og psykiatri. Fotos: Byggeriets Billedbank. Illustration: Mikkelsen Arkitekter og WHR Architects.

Vi skal bo i Laboratorie- og Logistikbygningen

Laboratorie- og Logistikbygningen har for nylig fået tilføjet det sidste betonelement. Mød her nogle af de afdelinger, der får hjemme i bygningen, der forventes færdig i sommeren 2018.
På en ganske almindelig dag i Laboratorie- og Logistikbygningen vil logistikmedarbejdere stå klar i stueetagen for at tage imod de cirka 20 lastbiler, der dagligt kommer for at sætte varer af. Mens varerne transporteres ned til lageret i kælderen og derfra fordeles ud til resten af hospitalet via tunnelsystemet, knokler medarbejderne i Klinisk Biokemisk Afdeling på 1. sal med nogle af de ni millioner blodprøvesvar, som de årligt leverer derfra. På de øvre etager har forskerne travlt i det fælles forskningsmiljø. Her er de cirka 15 afdelinger med forskningsaktiviteter blevet samlet, hvor de før lå spredt i alle hjørner på både Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Sådan kommer fremtiden til at se ud i Laboratorie- og Logistikbygningen. Vi har talt med nogle af dem, der skal bo i bygningen. Hør om deres forventninger her.Michael Krogsgaard, formand for forskningsudvalget på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

”Vi vil trække flere højt kvalificerede forskere til”

 
 
”Jeg sendte for nylig nogle prøver til analyse i Stockholm uden at vide, at der kun få meter væk findes et apparat og en kollega her på Bispebjerg Hospital, der kan analysere lige præcis den type prøve for mig. Det er det, som Laboratorie- og Logistikbygningen kan. Den kan give os en ping pong og en mulighed for at udveksle vigtig viden mellem afdelinger, som vi ikke har nu.

Når vi mødes og deler erfaringer i hverdagen, bliver arbejdet ikke kun nemmere og mere simpelt, det åbner også for, at vi kan udvikle nye metoder og løsninger.

Med Laboratorie- og Logistikbygningen sender Bispebjerg og Frederiksberg Hospital et stærkt signal om, at forskning er noget, vi prioriterer. Jeg tror, at bygningen vil tiltrække flere højt kvalificerede forskere og flere forskningsprojekter og sætte Bispebjerg og Frederiksberg Hospital endnu stærkere på landkortet. Det, synes jeg, er fantastisk.”Helle Brunsgaard Larsen (tv.), Jan Fahrenkrug og Lise Bødker, afdelingsledelsen for Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

”En svær og kompleks opgave, der resulterer i bedre flow og færre fejl”

 
”Med Laboratorie- og Logistikbygningen kommer vores afdeling til at opleve en øget automation. De blodprøver, som hospitalets andre afdelinger sender til os med rørpost, bliver modtaget af en robot og sendt videre til analyse, som genererer et automatisk svar i systemet. Det betyder ingen manuelle processer og dermed et bedre flow, hurtigere svartider og færre fejl. Men også en øget sårbarhed over for driftsstop.

Afdelingens eget forskningslaboratorium bliver mere moderne. På samme tid bliver det en stor og kompleks opgave for os at opretholde en fuld produktion, samtidig med at vi oplærer medarbejderne i de nye apparater og arbejdsgange.

Det bliver sjovt, men også svært og en kæmpe opgave.”Lars Falk, chef for FM-enheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

”Et kvantespring for hospitalets logistik”

 
 
”Laboratorie- og Logistikbygningen bliver et kvantespring for den fremtidige måde at drive hospitalets logistik på. Hvor vi i dag arbejder med forskellige logistikløsninger og vareleverancer flere steder på hospitalet, får vi nu alle leverancer samlet ét sted.

Det kommer til at resultere i et superprofessionelt leverancesystem. Vi får med et samlet leveringssted for Bispebjerg et større overblik over både de varer, der kommer ind, og over de tomme rullebure og vogne, der skal tilbage fra hospitalets afdelinger. Yderligere kan vi i langt højere grad sørge for at de mange leverancer til hospitalet samles i logistikbygningen og leveres, når det optimalt passer for den enkelte afdeling.

Jeg er ekstremt glad for at være på et hospital, der har valgt at investere i logistik. Det er et virkelig spændende projekt, som jeg er stolt af at være en del af.”


Redaktør