​Sådan kunne et luftfoto se ud i 2025, når Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg står færdigt. Visualisering: Friis & Moltke med input fra Mikkelsen Arkitekter og KHR Arkitekter. Luftfoto: Dragør Luftfoto.

Sådan ser fremtidens hospital og psykiatri ud fra luften

​Kast et blik på fremtiden. For første gang får du en samlet illustration af delprojekterne, der tilsammen udgør Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

​Ved første øjekast er det bare et luftfoto af en del af Bispebjerg-området. Men ved nærmere eftersyn er det et billede af fremtiden. Sådan kunne et luftfoto se ud i 2025, når Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg står færdigt.

Væk er bygning 7 midt på hospitalsområdet. Seks rødgule længe-bygninger bredder sig i stedet mellem de gamle pavilloner og Tuborgvej. I nordøsthjørnet hviler Ny Psykiatri Bispebjerg som en gruppe lave gårdhavehuse med lyse, rødlige murstensfacader. Og ved siden af parkeringshuset er Laboratorie- og Logistikbygningen blevet færdig og viser sin terrasserede form med grønne tage og rødbrune facader.


Fire kvarterer

”Jeg synes, det er meget tilfredsstillende at se, at mange af vores tanker fra helhedsplanen for området er blevet ført ud i livet,” konstaterer vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der er overordnet ansvarlig for det store byggeprojekt til ca. 4 mia. kr.

”De fire kvarterer bliver meget tydelige på billedet, hvor man kan se, at der er en bevidst forskel mellem Hospitalskvarteret i nord, Det Historiske Kvarter i syd, Psykiatrikvarteret i nordøst og Parkkvarteret i midten. Tilsvarende kan man se, at den omgivende by består af forskellige kvarterer, så jeg synes, at det hænger fint sammen,” siger han.

Her er de fire kvarterer markeret på luftfotoet og forklaret nedenfor.


De fire kvarterers forskellige identiteter er udtrykt som et krav i lokalplanen for området:

”For det samlede lokalplanområde gælder, at bebyggelser inden for hvert byggeområde i sin arkitektoniske fremtræden skal understøtte, at det enkelte område fremtræder med egen identitet og samtidig indgår i et samlet hele.”

Alléer og akser

Det nye Akuthus kommer til at genskabe den centrale nord-syd-akse gennem hospitalet, som arkitekten Martin Nyrop havde med i sin oprindelige plan. Aksen blev sidenhen forstyrret af bygning 7, der i dag bryder aksen.

Sådan beskrives det i lokalplanen:
”Bebyggelsesprincipperne i det historiske kvarter videreføres ved at implementere den historiske akse og princippet om pavilloner i landskabet i det somatiske kvarter.”

Det nye hospital har også gjort de fredede alléer på Østre og Vestre Længdevej tydeligere ved at forlænge vejene ud til Bispebjerg Bakke. Alléerne kommer til at fremstå endnu flottere, når de nyplantede allétræer er vokset til.

Varme farver som historisk reference

Farverne på de nye bygningers facader er fastsat af lokalplanen til at skulle vise respekt for de fredede bygninger. Om Akuthuset siger lokalplanen for eksempel:

”Facader skal fremstå i tegl eller andre materialer, der med hensyn til stoflighed, materialemæssig skalering, detaljering, patineringsevne og farveholdning fremstår med inspiration i hospitalsområdets fredede bebyggelser.”

”På Akuthuset ser man primært de gule mursten, som relaterer sig til de mange gule murstensbygninger i Nordvest-kvarteret. De gule sten bliver blandet med røde mursten, for at skabe en god sammenhæng med de gamle hospitalsbygninger,” fortæller Claes Brylle Hallqvist.

De varme facadefarver går igen på alle byggerierne i projektet, også på en ny teknikbygning lige nord for skorstenen. På den måde vil nybyggeriet, trods det moderne udtryk, trække på arven fra de historiske bygninger.

Redaktør