Sådan bliver facaden på Laboratorie- og Logistikbygningen

​Glas i samspil med rødbrunt aluminium skal give den nye Laboratorie- og Logistikbygning et åbent og moderne udtryk i respekt for de fredede bygninger på Bispebjerg Hospital.

​Laboratorie- og Logistikbygningen bliver beklædt med anodiseret aluminium. Ved vinduerne sidder plader i hullet strækmetal, der kan køre frem og tilbage som solafskærmning. Illustration: Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og Alectia.

Solen danser i zebrastriberne hen over det mørkebrune metal. Materialet er anodiseret og bejdset aluminium, og det skal beklæde den nye Laboratorie- og Logistikbygning på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Bygningen er ved at blive opført netop nu, og forventes færdig i forsommeren 2018.

Pladerne har fået en overfladebehandling, som har gjort metallet mørkt og har givet fine zebra-striber, der skaber variation i udtrykket. Foto: Karen Grønkjær.

Cadeau til fredede bygninger

”Vi har valgt mørk, anodiseret aluminium til facaderne. Der er en varme og en kobber-lød i metallet, som spiller godt sammen med hospitalets røde mursten. Samtidig giver metallet mulighed for en præcision i detaljen, som er en fin cadeau til detaljerigdommen i de fredede bygninger,” fortæller arkitekten bag bygningens udformning, direktør Stig Mikkelsen fra Mikkelsen Arkitekter og tilføjer:

”Bygningens overordnede geometri forholder sig til de fredede bygninger. Facaderne er udformet med bevægelige skodder, hvor relief og skiftende transparens skaber både dybde og en varieret oplevelse.”

Lokalplanen foreskriver, at facaderne med et moderne udtryk skal vise respekt for det eksisterende Bispebjerg Hospital. Det bliver ramt godt, mener seniorprojektleder Ronan O’ Reilly fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg:

”Både metallets farve og detaljerne på bygningen spiller sammen med de historiske bygninger, samtidig med at bygningen har sit helt eget udtryk.”

Huller og zebra-striber

Pladerne har fået en behandling (anodisering), der gør dem mørke og har givet dem zebra-lignende striber, der bidrager med dybde og variation i udtrykket. Flere steder på bygningen bruges plader i strækmetal, blandt andet som solafskærmning.

”Sollyset filtreres gennem det solafskærmende strækmetal og skaber sammen med markeringerne på de massive beklædninger både flimmer og homogenitet,” siger Stig Mikkelsen.

Strækmetal-elementerne vil kunne køre frem og tilbage foran vinduerne for at skærme for solen. I toppen af bygningen går de samme perforerede plader igen for dels at lade luft komme ind til teknikken i toppen af bygningen, dels at skabe en lethed i udtrykket.

Seniorprojektleder Ronan O' Reilly viser, hvordan strækmetallet vil sidde uden på en anden plade. Foto: Karen Grønkjær.

Åbent, men afdæmpet

Lokalplanen foreskriver også, at bygningen skal have åbne, aktive facader. Det er løst ved at bruge glas i facaden, så man kan se udefra, hvad der sker i bygningen. Som navnet antyder skal den indeholde laboratorie- og logistikfunktioner, hvoraf nogle vil være i gang døgnet rundt.

”For ikke at genere for meget med lys om natten, ligger laboratorierne midt i bygningen, mens kontorer er placeret i periferien. Det betyder, at der primært vil komme lys fra bygningens centrum,” forklarer Ronan O’ Reilly.

Et logistisk knudepunkt

Alle hospitalets varer vil i fremtiden blive leveret til Laboratorie- og Logistikbygningens modtagelse på nordsiden af bygningen. Herfra køres de ned i kælderplan, hvor der er lager, og fordeles sidenhen til hospitalet og psykiatrien via tunnelsystemet.

Bygningen kommer også til at huse fælles laboratoriefaciliteter og bliver hjemsted for Klinisk Biokemisk Afdeling, der årligt vil levere omtrent ni mio. blodprøvesvar til hospitalet og til de praktiserende læger.

Redaktør