Nysgerrige børn og lyttende voksne indviede ny kunst på Bispebjerg Hospital

Et lydværk til patienter og en pavillon med marionetdukker blev i går indviet på Bispebjerg Hospital. Værkerne er skabt specifikt til hospitalet som en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Det kriblede i børnene for at få lov til at afprøve det nye kunstværk, ”Marionetdukkepavillonen”, som blev indviet på Bispebjerg Hospital den 15. juni. Mens kunstneren, Hartmut Stockter, præsenterede sit værk og takkede sine samarbejdspartnere, sneg en lille pige sig op ad de to trin til pavillonen og stak hænder og fødder ind i en af marionetdukkerne. Det generede ikke kunstneren det mindste, for tanken er netop, at dukkerne skal bruges.


Pigen her kunne ikke dy sig for at prøve værket af, mens de voksne lyttede til kunstnerens tale. Foto: Byggeriets Billedbank.

”Jeg fik idéen til pavillonen i toget på vej hjem til Tyskland for at besøge min mor, som var syg. Jeg havde oplevet, hvordan hun lige pludselig havde brug for støtte, og at helt basale bevægelser var svære for hende at udføre. Mit værk skal gerne gøre folk bevidste om menneskets helt almindelige bevægelser og illustrere dét at sætte sig ind i et andet menneskes situation,” fortæller Hartmut Stockter.


Hartmut Stockter har skabt et kunstværk, som man helst skal røre ved. Foto: Byggeriets Billedbank.

”Marionetdukkepavillonen” har været næsten halvandet år undervejs. I den periode har Hartmut Stockter blandt andet fulgt en fysioterapeut i arbejde på Bispebjerg Hospital for at hente inspiration til værket. Værkets placering bag bygning 10, som huser fysio- og ergoterapi, er derfor heller ikke tilfældig.


Den gamle badebygning (i baggrunden), der i dag huser Bispebjerg Hospitals fysio- og ergoterapi, har været med til at inspirere kunstneren til udformningen af "Marionetdukkepavillonen". Foto: Byggeriets Billedbank.

Man kan stikke af i tankerne

”Lyttehaven”, som blev indviet samme dag, har også været halvandet år undervejs. Kunstner Elsebeth Jørgensen har været i hospitalets arkiver, talt med gartnere, læger og sygeplejersker og har optaget flere timers lyde fra hospitalet. Det er der kommet et fascinerende lydværk ud af, hvor fakta om Bispebjerg Hospital blandes med poetisk tekst, musik og lyde fra naturen.

De mange gæster til indvielsen fik en smagsprøve på værket, da Elsebeth Jørgensen spillede udvalgte passager fra en højtaler i hospitalets smukke park.


Elsebeth Jørgensen takkede blandt andet overgartner på Bispebjerg Hospital Karen-Margrethe Steen Møller for de mange fortællinger om haverne på området. Foto: Byggeriets Billedbank.

”Der er en grund til, at vi er her på hospitalet. Men værket må gerne bidrage til, at man kan stikke af i tankerne – både som patient, personale og pårørende. Som en stemme i værket på et tidspunkt siger: ’At tænke på et sted, er at tænke på noget andet’,” fortæller Elsebeth Jørgensen.


Kunstværket "Lyttehaven" kan opleves på www.lyttehaven.dk. Foto: Byggeriets Billedbank.

Stedsspecifik kunst

I kunststrategien for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er det en forudsætning, at den nye kunst, som implementeres på Bispebjerg Hospital, forholder sig til stedets historie, funktion eller brugere. Strategien lægger op til både kunstværker i de nye bygninger og på det eksisterende hospitalsområde. Fælles for kunsten er, at den skal være stedsspecifik og i en vis udstrækning bygningsintegreret. De to nye kunstværker er kurateret af Umage.

Redaktør