Hospitalsansatte indtager deres nye arbejdsplads

​Medarbejdere fra Klinisk Biokemisk Afdeling har været på besøg i den nye Laboratorie- og Logistikbygning. Kom med en tur bag byggehegnet.


Medarbejdere på vej op ad trappen til deres kommende arbejdsplads. Foto: Flemming Rudolph.

Laboratorie- og Logistikbygningen summede af liv, da omkring 60 nysgerrige medarbejdere fra Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) fredag den 15. september indtog den nyopførte bygning, der er ved at blive indrettet til deres kommende arbejdsplads. Håndværkerne er i fuldt sving med at installere blandt andet el, ventilation og vand til de mange funktioner i huset. Om et lille års tid er bygningen klar til overdragelse til Klinisk Biokemisk Afdeling. Derefter kan en omfattende opgave med opbygning af et klinisk biokemisk rutinelaboratorium og Klinisk Biokemisk Afdelings forskningsområde, samt fælles dyrestald påbegyndes. 

"Det er en stor og kompleks opgave for os alle i KBA at flytte en hel afdeling, produktion og forskning ind i et nyt hus. Det er en proces, som vi arbejder hårdt på skal lykkes. At få lov at se bygningen indefra allerede nu, betyder meget for medarbejderne. Så kan de så småt begynde at tage det til sig," siger Helle Brunsgaard Larsen, ledende bioanalytiker, der sammen med den øvrige ledergruppe på Klinisk Biokemisk Afdeling er ansvarlig for flytteprocessen.


Helle Brunsgaard Larsen, ledende bioanalytiker (nummer to fra venstre) ser frem til at overtage det nye hus om et års tid. På billedet ses hun sammen med (fra venstre): Medicoteknisk chefkonsulent Brian Kristensen, leder af den fælles byggeplads Jørgen Jessen og seniorprojektleder Ronan O'Reilly. Foto: Maja Carlander.

Fra rå vægge til topmoderne laboratorie

Medarbejderne fik en rundvisning i det, der i fremtiden skal blive det nye produktionslaboratorium, der skal håndtere minimum 9 mio. analysesvar årligt. I dag er det et virvar af rå vægge, metalkonstruktioner og ledninger. Om et år begynder opbygningen af et moderne laboratorium, hvor prøverne, der kommer ind fra de kliniske afdelinger, overvejende via rørpost, bliver modtaget i et nyt sorteringsanlæg for derefter at blive transporteret til de forskellige analysemaskiner via en båndløsning.  


På sigt bliver disse rum indrettet til speciallaboratorier for KBA. Ovenlysvinduer lukker naturligt dagslys ind og giver et behageligt arbejdsmiljø. Foto: Flemming Rudolph

Vigtigt at teste indretningen

Men før KBA's medarbejdere kan flytte ind i et nyt hus, skal de mange forskellige rum indrettes rigtigt. Især i laboratorierne er en mulighed for at optimere forholdene. I kælderen under bygning 20 er der derfor lavet et testrum, hvor laboratorieindretningen er blevet prøvet af. En udstilling af grå og hvide møbler er stillet op, og en række medarbejdere fra KBA er blevet præsenteret for det nye inventar.  Kan man gøre rent bag hæve-sænke-bordet? Er der skabsplads nok? Sidder vandhanen, som den skal? Disse og mange andre spørgsmål er blevet drøftet for at sikre, at arbejdsbetingelserne i laboratorierne bliver rigtige.

"Det er rigtig vigtigt at se tingene på forhånd, så vi sikrer, at vi får nogle gode arbejdsforhold. Vi har fx fundet ud af, at det var hensigtsmæssigt at få nogle skabe op at hænge under bordpladen, så det er nemmere at gøre rent under dem," fortæller afdelingsbioanalytiker Flemming Rudolph, der sammen med flere kolleger har været med til at teste inventaret.  


"Hvor skal min taske være?", "Hvordan skal man gøre rent i hjørnerne?", "Kan man ikke få lidt farve på møblerne?" Disse og mange andre ting er blevet diskuteret i testrummet under bygning 20. Her bliver der kigget på tegninger sammen med seniorprojektleder Ronan O'Reilly (tv). Foto: Louise Bendixen.


Redaktør