​Kirsten Jakobsen har været indlagt fem dage på fremtidens sengestue. Hun er næsten blind, så hun er glad for lyset og privatlivet på den nye sengestue. Foto: Karen Grønkjær.

Her er patienter indlagt i fremtidens sengestue

​En eksakt model af fremtidens sengestue er nu taget i brug på Medicinsk og Geriatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. Der kan læres meget ved at bruge sengestuen i den daglige drift i stedet for blot at afprøve scenarier i en test-model, som hospitalsbyggerier typisk gør.

​Der er allerede kommet mange input til fremtidens sengestue, som for nylig er taget i brug på Frederiksberg Hospital. Nogle bemærker, at gulvet er glat, når det bliver vådt, andre at farven er uhensigtsmæssig for demente patienter. En spand er placeret forkert, kontakten til lyset kan patienten ikke finde, mange detaljer fra hverdagen.

”Hvis vi ikke havde opdaget mange af de her ting, skulle vi for eksempel flytte 580 kanylespande, når Akuthuset er bygget. Sæt en kantliste på, flyt en spand, kort en liste af… Det bliver hurtigt til rigtig mange timer, hvis det skal rettes på alle sengestuer,” siger projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Akuthuset i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal indeholde 580 ensengsstuer med eget toilet og bad. Mens andre hospitalsbyggerier afprøver sengestuer i en såkaldt ”mockup”, hvor man udspiller forskellige scenarier, er byggeriet på Bispebjerg gået skridtet videre og har bygget en rigtig fuldskala sengestue, som bliver brugt i den daglige drift.

Som noget særligt i den nye sengestue ligger patienten, så hun kan følge med i, hvad der sker på gangen, og personalet kan let få øjenkontakt. Foto: Karen Grønkjær.

Testet af hverdagen

”Det er helt vildt interessant at have den nye sengestue i vores afdeling, og at vi får lov at præge den. Når man går ind i en klassisk ’papkassemodel’ af stuen, bliver det en kunstig situation. Her bliver sengestuen brugt på lige fod med andre stuer, og vi evaluerer den hele tiden,” siger afdelingssygeplejerske Kathrine Engell Herbst fra Medicinsk og Geriatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Sengestuen vil også blive prøvet af i forskellige scenarier som en traditionel mockup. Den er placeret på en medicinsk afdeling og bliver derfor kun brugt til en bestemt patientgruppe. De øvrige afdelinger kan melde ind med ønsker til, hvad der skal prøves af. Det kan eksempelvis være en patient med stift ben eller en hjertestop-situation.

”I en klassisk mockup er man typisk enten for kritisk eller giver sig for god tid. Når sengestuen er i brug, glemmer man, at det er en test. Og personalet opdager små ting, som er irriterende, men som de først lægger mærke til den ottende gang, de støder på dem,” fortæller Hilde Schroll Jespersen og tilføjer:

”Vi skal finde ud af, om der er noget i designet, som er uhensigtsmæssigt. Men man kan også lære at gøre ting på en anden måde. Mange siger umiddelbart, at badeværelset er for lille, men det lille rum gør det lettere for patienterne at hjælpe sig selv, fordi der er kortere afstand til noget at holde fast i. Og hæve-sænke-toilettet kan hjælpe med at få patienterne op at stå, hvis personalet lige vænner sig til at bruge det. Vi skal derfor i testperioden sikre, at personalet vænner sig til de nye arbejdsgange, og at de ikke giver skæve løft og dårligere arbejdsmiljø.”

Kirstens stue

Personalet på Medicinsk pg Geriatrisk Afdeling er glade for at få lov at prøve sengestuen af, og det er de ikke alene om. Flere patienter er også positive over for det nye tiltag. Kirsten Jakobsen har været indlagt i sengestuen i fem dage. Hun er næsten blind, og er derfor meget glad for lyset på stuen.

”For blinde og svagtseende betyder lys meget, og her er et rigtig dejligt lys. Jeg synes, stuen har fungeret godt, og jeg er glad for at ligge på enestue. Der er nogle småting, der skal rettes, som at stikkontakterne er for langt væk. Men så er det jo godt, at det bliver prøvet af, før hospitalet bliver bygget,” konstaterer Kirsten Jakobsen, der håber, at sengestuen kommer til at hedde ”Kirsten”.

Redaktør