Danmarks største grundvandskøleanlæg er på skinner

​En ny teknikbygning i Bispebjerg Hospitals historiske kvarter skal rumme teknikken til det, der bliver Danmarks største ATES-anlæg. Med røde mursten og fine detaljer har arkitekten, Gottlieb-Paludan, nøje passet bygningen ind i omgivelserne.

​Teknikbygningen bliver tilpasset Bispebjerg Hospitals fredede bygninger med blandt andet farvespil og detaljer i murværket. Illustration: Gottlieb-Paludan Architects.

Det er om at holde tungen lige i munden, når man etablerer Danmarks største grundvandskøleanlæg på et delvist fredet hospital. Der bliver gravet på kryds og tværs af fredede bygninger og haveanlæg. Og når en teknikbygning på 530 kvadratmeter skal opføres, bliver det ikke bare en hvilken som helst bygning.

"Vi har valgt entreprenøren Dansk Halbyggeri med arkitekt Gottlieb-Paludan til opgaven, blandt andet fordi deres bud på teknikbygningen i høj grad passer sig ind i de fredede omgivelser. Lige fra den markerede sokkel, over murværkets farvespil og detaljer til farven på dørene og de lette facadepartier," siger projektleder Peter Guttormsen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Røde mursten og petroleumsfarvede døre matcher de eksisterende bygninger. Illustration: Gottlieb-Paludan Architects.

Følger facader

Teknikbygningen skal opføres ved Bispebjerg Hospitals østlige port tæt på de gamle håndværkerbygninger. Placeringen på hjørnet af 3. Tværvej og Ringvejen gør, at det er den første bygning, som besøgende møder, hvis de kommer via den østlige port. Teknikbygningen vil derfor følge køkkenbygningens facadelinje, så aksen langs 3. Tværvej ikke forstyrres.

Den nye bygning, der skal indeholde ATES- og nødstrømsanlæg bliver placeret mellem den østlige port og køkkenbygningen. Visualisering: Friis & Moltke A/S.


"Bygningen får ingen vinduer, da det er en ren teknikbygning, der skal indeholde varmepumper og varmevekslere til vores grundvandskøle- og varmeanlæg. Den anden halvdel af bygningen skal rumme hospitalets nye nødstrømsanlæg, og derfor får den tre skorstene, som kun vil være i brug, hvis nødstrømsgeneratorerne sætter ind, samt ved månedlige, kortvarige funktionsafprøvninger," siger Peter Guttormsen.

Der vil være megen støj indvendigt i bygningen, men der er stillet strenge krav til lydisolering og udarbejdet en detaljeret lydrapport som en del af planlægningen af bygningen.

Varme og kulde fra grundvand

Med det nye, såkaldte ATES-anlæg vil man kunne pumpe kulde og varme op af jorden. Billigt og miljøvenligt. I grove træk kan man hente koldt grundvand op og bruge det til at køle det nye hospital og psykiatri med om sommeren. Når det så er blevet varmet op, leder man det ned i jorden, hvor varmen kan lagres. Om vinteren kan det varme vand hentes op og bruges til at opvarme med. På den måde kan hele kølebehovet og ca. halvdelen af varmebehovet på det nye hospital og psykiatri blive dækket. HOFOR supplerer op med den resterende fjernvarme.

En kompleks opgave

Opgaven med at etablere anlægget er budt ud i forskellige delopgaver. Ud over Dansk Halbyggeri med Gottlieb Paludan Architects, som har vundet udbuddet på teknikbygningen, har Multi Køl & Energi A/S vundet opgaven at etablere selve ATES-anlægget. Nødstrømsanlægget inkl. levering og opstilling af generatorer udføres af Coromatic A/S.

Der skal også bores 12 huller på 100 meters dybde for at nå ned til grundvandet. Hvert hul skal kunne levere 50 kubikmeter vand i timen. Det svarer til 50.000 liter. Boringerne udfører Brøker. Og endelig står Scheller, Hougaard & Petersen og DH Entreprise for at trække de ca. 4 km rør, som vandet skal løbe i under hospitalet. 

Projektleder Peter Guttormsen forsikrer, at der ikke sker forurening af grundvandet, når det bliver brugt til at køle det nye hospital. Foto: Tania Rusbjerg.

"Vi taler om virkeligt store mængder vand. Og det er vigtigt at understrege, at vi selvfølgelig overholder en masse krav, så vi ikke påvirker miljøet eller grundvandet. Der er ca. 6 mia. liter grundvand under Bispebjerg, så selvom vi suger meget vand op, er det dråber i havet. Alt vandet bliver pumpet ned i jorden igen, og det bliver ikke forurenet på vejen," pointerer Peter Guttormsen.

Teknikbygningen opføres fra oktober 2017 til foråret 2018, og ATES-anlægget etableres, så det er færdigt i januar 2019.


Redaktør