Bispebjerg Hospital hviler på 6 mia. liter vand

De geotekniske undersøgelser på Bispebjerg Bakke i efteråret har afdækket store grundvandsressourcer under hospitalet. Det betyder, at der er gode muligheder for at etablere et miljøvenligt varme- og køleanlæg til fremtidens hospital.

Det er lidt af en vandseng, Bispebjerg Hospital hviler på. Der er ca. seks mia. liter vand i undergrunden under Bispebjerg Bakke svarende til én liter vand til hvert menneske på Jorden. Det anslår firmaet GEO, der har lavet geotekniske undersøgelser som en del af forarbejdet til byggeriet af det nye hospital.

Dermed er der gode muligheder for at etablere et såkaldt ATES anlæg, som kan bruges til at opvarme og nedkøle hospitalet i fremtiden. 

​Principskite: GEO

I grove træk kan man hente koldt grundvand op og bruge det til at køle det nye hospital med om sommeren. Når det så er blevet varmet op, leder man det ned i jorden, hvor varmen kan lagres. Om vinteren kan det varme vand hentes op og bruges til at opvarme hospitalet med.

Bæredygtig varme og køling​​

- Uden at kende de præcise dimensioner på fremtidens hospital, vurderer jeg, at et ATES anlæg kan dække det fulde varme- og kølingsbehov. Ellers er det muligt at supplere med traditionelle kilder, siger projektleder Lars Hjortshøj Jacobsen fra GEO.

Det er typisk dyrere at etablere et ATES anlæg end konventionelle løsninger. Til gengæld er driftsomkostningerne så meget lavere, at merudgiften er tilbagebetalt i løbet af ca. tre år.

- Det er en udfordring, at etablering og drift er to forskellige regnskaber. Så vi kan ikke indregne driftsbesparelserne i hospitalsbyggeriet. Men vi skal helt sikkert overveje et ATES anlæg i fremtidens hospital, så vi får en bæredygtig og fremtidssikret løsning, konstaterer byggechef Vagn Risby Mortensen fra Bispebjerg Projektet.

Styr på vand og jord

De geotekn​​​​iske undersøgelser har desuden vist, at udgravningsarbejdet til hospitalet ikke vil blive berørt af større mængder tilstrømmende vand, end der relativt let kan håndteres. Skal der graves dybt, kan det enkelte steder blive nødvendigt at sænke grundvandet ved at lede noget af det midlertidigt væk.

- Det er meget værdifuldt, at vi har disse oplysninger inden byggeriet, så vi kan planlægge mest hensigtsmæssigt og forebygge ubehagelige overraskelser i undergrunden, fastslår Vagn Risby Mortensen.

GEO har også undersøgt jordens forureningsgrad. Der er en del tungmetaller i jorden, hvilket er helt normalt, da hospitalet ligger midt i byen. Det betyder, at overskudsjorden så vidt muligt skal holdes på hospitalets område, og det skal tænkes ind i planlægningen af byggeriet.

Redaktør