​Bispebjerg Bakke får fortov, cykelsti, længdeparkering, to vejbaner, vejtræ eller længdeparkering, cykelsti og fortov. Illustration: ViaTrafik.

Bispebjerg Bakke bliver mere sikker

​Som et led i byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal der etableres cykelstier på Bispebjerg Bakke og venstresvingsbane på Tagensvej. Arbejdet varer fra juli til november 2017 og vil forbedre de trafikale forhold omkring Bispebjerg Hospital.

Bispebjerg Bakke får nu et tiltrængt løft: Der skal anlægges cykelstier på begge sider af vejen. Det betyder, at skråparkeringspladserne bliver til længdeparkering.

"Vi får skabt et bedre trafikflow, hvor cyklister, bilister og fodgængere i højere grad bliver skilt fra hinanden. På den måde bliver det sikrere for alle at færdes på vejen ind til hospitalet," fortæller projektmedarbejder Troels Harry fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Projektmedarbejder Troels Harry glæder sig over, at det bliver mere sikkert at færdes på vejen til hospitalet. Foto: Tania Rusbjerg.

Vigtig vej til hospitalet

I 2024 vil en stor del af trafikken til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ankomme via Bispebjerg Bakke. Indkørslen til hospitalsområdet sker via forlængelsen af Østre Længdevej, som er blevet ensrettet op til ankomstpladsen midt på området. Her kan man parkere, sætte passagerer af eller samle op. Efterfølgende kører man ud via den ensrettede Vestre Længdevej. Det giver ro på området, men det betyder også et massivt pres på Bispebjerg Bakke, som derfor skal oprustes nu.

De nye forhold betyder, at ladestanderne til el-biler bliver nedlagt, da de ikke fungerer til parallel-parkering. Der findes i stedet ladestandere i parkeringshuset ved Tuborgvej. De fleste vejtræer bevares, mens enkelte flyttes.

Svingbane flytter busstoppested

Ude på Tagensvej skal der anlægges venstresvingsbane til bilisterne nordfra. Det medfører, at busstoppestedet nær Bispebjerg Bakke-lyskrydset rykkes ca. 30 meter mod nord.

"Det er nødvendigt at flytte busstoppestedet for at få plads til den ekstra svingbane, men faktisk er vi glade for det, fordi patienter, der kommer med bussen, så bliver sat af tættere på hospitalets vestport og dermed ankommer nærmere på ankomstpladsen midt på hospitalsområdet," forklarer Troels Harry.

I fremtiden vil størstedelen af patienterne ankomme via Bispebjerg Bakke, køre ind ad den ensrettede Østre Længdevej og ud ad den ensrettede Vestre Længdevej. Visualisering: Friis & Moltke.

I gang til sommer

Anlægsarbejdet begynder i juli måned og første etape bliver formentlig Tagensvej, for at genere trafikken mindst muligt. Arbejdet fortsætter ned ad Bispebjerg Bakke bid for bid og forventes færdigt i november 2017. I første omgang anlægges vejen frem til forpladsen ved hospitalets hovedport.

”Forpladsen og Bispebjerg Bakke tlhører Københavns Kommune, og vi er i dialog med kommunen om at finde finansiering til at renovere forpladsen. Den sydlige cykelsti på Bispebjerg Bakke bør også i en eller anden form blive ført helt hen til Østre Længdevej,” siger Troels Harry.

Opgaven med at etablere cykelstier og svingbaner kommer snart i udbud, og tidsplanen ligger derfor ikke helt fast endnu.

Redaktør