Vi graver til køl og nødstrøm

​Regionsrådet vedtog i går aftes, at Bispebjerg Hospital i  fremtiden skal køles og opvarmes af et miljøvenligt grundvandsanlæg. Det medfører omfattende gravearbejder det kommende år for at trække rør på kryds og tværs af hospitalsområdet.

​​I en ikke så fjern fremtid vil man på Bispebjerg Hospital kunne pumpe kulde og varme op af jorden. Billigt og miljøvenligt. Men for at etablere det, skal der trækkes rør og bores huller. Der skal bores 12 huller på 100 meters dybde rundt omkring på Bispebjerg Hospitals 26 hektar store område. Desuden graves ca. 4 km rør ned, hvilket svarer til, at ca. 2.000 kubikmeter jord skal graves væk.

Der skal graves 4 km rør ned, hvilket svarer til, at 2.000 kubikmeter jord skal graves væk. Arkivfoto: Louise Bendixen. 

​​​Mange forhindringer

”Det siger sig selv, at vi støder på mange forhindringer i form af træer, bygninger og andre rør i jorden, og vi kommer til at være til gene på hospitalsområdet. Men det er umagen værd. Det er dyrere at etablere end konventionelle løsninger. Til gengæld er driftsomkostningerne så meget lavere, at merudgiften er tilbagebetalt i løbet af mindre end ti år,” fortæller entreprisechef Carsten Nyboe fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

I grove træk kan man med et såkaldt ATES-anlæg hente koldt grundvand op og bruge det til at køle det nye hospital og psykiatri med om sommeren. Når det så er blevet varmet op, leder man det ned i jorden, hvor varmen kan lagres. Om vinteren kan det varme vand hentes op og bruges til at opvarme med. På den måde kan hele kølebehovet og ca. halvdelen af varmebehovet på det nye hospital og psykiatri blive dækket. HOFOR supplerer op med den resterende fjernvarme.

​Opgaver udbydes enkeltvis

Parallelt med etableringen af ATES-anlægget laves også et nyt nødstrømsanlæg, når der alligevel skal graves på kryds og tværs af området. I første omgang blev opgaven med både at etablere ATES-og nødstrømsanlæggene budt ud sammen med 20 års drift i et såkaldt Offentligt-Privat-Partnerskab. Der kom dog kun ét bud på opgaven, og strategien er nu ændret, så opgaven bydes ud i fem delopgaver: ATES, nødstrøm, teknikhus, boring af huller og rørlægning.

”Vi vurderer, at vi kan få bedre priser ved at hente kompetencer ind til hver enkelt delopgave såsom etablering af ATES, etablering af nødstrøm, boring af huller mv. Vi kommer selv til at koordinere snitfladerne mellem delopgaverne, og det betyder, at vi placerer en stor del af risikoen hos os selv frem for hos en entreprenør. Dermed forventer vi også at kunne holde priserne på de enkelte opgaver nede,” siger Carsten Nyboe.

​​​Passer godt på træerne

Gravearbejdet begynder ved 3. Tværvej og går ind i bunden af parken, der vender ud mod Ringvejen. Her bliver et rosenbed flyttet. Et elmetræ, et kirsebærtræ og en birketræ må lade livet på ruten op mod bagsiden af Lersø Komplekset.

”Vi har været i samråd med både hospitalets gartnere og Kulturstyrelsen i planlægningsarbejdet og har vurderet nøje, hvor vi gør mindst skade. Vores rør kommer til at slå flere knæk for at gå uden om træer,” fortæller Torben Faurbye fra rådgivningsvirksomheden Tofa, der styrer grave- og rørarbejdet.

​​Stien i parken nærmest ringvejen bliver spærret af gravearbejdet. Parkeringspladsen mellem bygning 60 og Ringvejen vil også være lukket en periode. Der skal desuden graves ved ambulanceporten til Lersø Komplekset, men ambulancer vil altid have adgang. De øvrige graveetaper planlægges løbende.

​​Det nye anlæg til køl og nødstrøm skal ligge lige sydøst for parken. Gravearbejdet begynder i bunden af parken og fortsætter de kommende uger op bag Lersø Komplekset, hvor en parkeringsplads lukkes.​

Redaktør