Udbud af Laboratorie- og Logistikbyggeri går om

​Det er blevet nødvendigt at annullere udbuddet af hovedentreprisen på Laboratorie- og Logistikbygningen. Der kom kun to bud på opgaven, hvoraf det ene ikke lever op til kravene. Der er derfor ikke tilstrækkelig konkurrence. Opgaven bliver snart budt ud igen. 

​”Der har været nogle elementer i vores udbud, som de bydende har opfattet som risici. Dem vil vi gøre alt for at eliminere,” fastslår entreprisechef Carsten Nyboe fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Entreprenørernes prissætning af risici og stor efterspørgsel på arbejdskraft er nogen af de sandsynlige forklaringer på, at det ikke har været muligt at finde en hovedentreprenør til Laboratorie- og Logistikbyggeriet i denne omgang. Projektet er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, og opførelsen skulle have været påbegyndt i foråret 2016. Nu går udbuddet om, og byggeriet bliver forsinket ca. 6 mdr. Det får ingen konsekvenser for det samlede byggeprojekt på Bispebjerg Hospital.

Udbuddet af hovedentreprisen på Laboratorie- og Logistikbygningen går om, da der kun var ét gyldigt tilbud. Illustration: Mikkelsen Arkitekter.​

”Jeg beklager rigtig meget, at vi må annullere udbuddet, men vi er desværre nødt til det, da vi kun har ét gyldigt tilbud og derfor mangler konkurrence for at være sikre på at få den rette pris. Vi vil nu gå i dialog med markedet, for vi har et attraktivt projekt, men det har tilsyneladende været for vanskeligt for de bydende at gennemskue, hvad de skulle give tilbud på,” siger han.

​​Vil fjerne usikkerhed

Det nye udbud vil være efter den nye udbudslov, hvilket betyder, at markedet får detaljer om projektet inden prækvalifikationen, så flere forhåbentlig vil være interesserede i at være med i konkurrencen. Samtidig har entreprisechefen efter eget udsagn lært nogle lektier:

”Der er flere punkter, vi vil gøre mere tydelige. For eksempel har vi fået godkendt en central køleløsning af regionsrådet, så den ved vi nu, at entreprenøren ikke skal indarbejde i projektet. Vi vil også forklare mere uddybende om vores byggepladsløsning herunder om den planlagte totaloverdækning, som vi etablerer af hensyn til hospitalets drift. Der må ikke være usikkerhed om, hvad det betyder for entreprenøren,” siger Carsten Nyboe.

”Vi vil nu gå i dialog med markedet, for der har tilsyneladende været nogle elementer, som er blevet opfattet som risici,” siger entreprisechef Carsten Nyboe fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Foto: Byggeriets Billedbank.​

​​Høj efterspørgsel på arbejdskraft

En af de helt store udfordringer for udbuddet har været, at der i 2016 er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Det betyder, at arbejdslønnen stiger, og det bliver svært at bygge til det planlagte budget. Det kan et nyt udbud ikke ændre på, men bygherren på Bispebjerg vil prøve at skære projektet til, hvor det er muligt.

”Vi ser på, hvor vi kan fjerne udgifter til eksempelvis glasvægge og facader, uden at det påvirker byggeriets kvalitet og bygningens funktionaliteter,” forklarer Carsten Nyboe.

​Ingen konsekvens for det samlede projekt

At udbuddet går om, betyder, at det konkrete delprojekt starter fire måneder senere end forventet, dvs. i sommeren 2016. Afleveringen til brugerne bliver forskubbet med seks måneder, da byggetiden forlænges med to måneder.

”Vi ved at der er udfordringer med leverancerne af bl.a. beton, så vi giver entreprenøren lidt mere tid at løbe på – igen for at minimere risici. Der kommer ikke til at være nogen konsekvenser for vores andre delprojekter, for vi havde allerede i vores planlægning lagt god tid ind mellem projekterne,” siger Carsten Nyboe, og vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, der er overordnet ansvarlig for det store byggeprojekt, supplerer:

”Vi ser her styrken ved, at vi har skilt delprojekterne ad i mindre bidder. For vores projekt med grundvandskøling bliver det faktisk en fordel, at vi får lidt mere ro på, så det bedre kan nå at være klar til Laboratorie- og Logistikbygningen. Nu får entreprenørerne også lidt bedre tid til at regne på deres bud. Vi glæder os til at kunne indgå en kontrakt til sommer,” slutter Claes Brylle Hallqvist.

Redaktør