Nyt Hospital Bispebjerg vinder klagesag

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har fået medhold af Klagenævnet for udbud. Sagen drejer sig om to klager fra Hoffmann A/S over udbuddet af parkeringshuset på Bispebjerg Hospital.

​Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg handlede korrekt i udbuddet af parkeringshuset på Bispebjerg Hospital. Sådan lyder afgørelsen fra Klagenævnet for udbud, der har behandlet to klager fra Hoffmann A/S.

"Vi glæder os selvfølgelig over at få medhold i sagen, så vi slipper for at skulle betale erstatning og i stedet kan bruge pengene til gavn for patienter og samfund," konstaterer byggechef Vagn Risby Mortensen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.​​​

Uenighed om tolkning af udbud

Det oprindelige udbud af parkeringshuset blev annulleret, fordi de bydende havde tolket udbuddet forskelligt. En del af konkurrencen var en option på at bygge et p-hus mere, hvis ikke det ønskede antal biler kunne være i ét p-hus. Den option blev tolket forskelligt af de bydende, og derfor var det vanskeligt at bedømme forslagene lige, og Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg valgte derfor at annullere konkurrencen.

Hoffmann A/S var ellers indstillet til at få opgaven, hvis ikke udbuddet havde været annulleret og valgte derfor at klage over annulleringen.

"Jeg forstår godt, at Hoffmann ærgrede sig over, at vi annullerede konkurrencen. Det gjorde vi også selv. Men det var ikke fair, at udbudsmaterialet kunne tolkes på flere måder," forklarer Vagn Risby Mortensen.

Klagede over at tabe

Da udbuddet så gik om og blev vundet af 5E Byg sammen med Årstiderne Arkitekter og Cowi, valgte Hoffmann A/S igen at klage, da virksomheden var uenig i bedømmelsen af forslagene.

"Jeg synes, det er i orden, at man som deltager i en projektkonkurrence kan klage over bygherrens valg, hvis man mener, at der er begået fejl, for selvfølgelig skal forslagene bedømmes lige. Men det økonomisk mest fordelagtige bud kan og skal vurderes på flere parametre. Og de eneste, der vinder noget på sådan en klagesag, der ikke har opsættende virkning, er advokaterne, for Hoffmann ville jo ikke få opgaven, selv hvis de havde vundet klagesagen," siger Vagn Risby Mortensen.

Ærgerlig sag

Selvom byggeprojektet på Bispebjerg fik medhold i sagen, har det kostet blod, sved og tårer, og det ærgrer byggechefen.

​"Vi har brugt en masse energi på sagen mod Hoffmann, og det synes jeg er ærgerligt. Vi vil meget hellere bruge vores kræfter på at bygge et fantastisk nyt hospital og psykiatri," erklærer Vagn Risby Mortensen.

Redaktør