Sidste runde brugerinddragelse på Akuthuset er i gang

​Længe har brugerinddragelsen ikke handlet om, hvor håndvasken skulle sidde, men om hvorvidt der skulle være en håndvask. Nu er brugerinddragelsen endelig nået til det helt lavpraktiske niveau, hvor brugerne skal være med til at indrette Akuthuset, så det kommer til at spille i hverdagen.

​Er der det rigtige i rummene? Det er det helt store spørgsmål, som brugergrupperne skal svare på i den sidste omgang brugerinddragelse på Akuthuset, som er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

”Pludselig bliver det meget konkret, efter at vi længe har bevæget os på et mere overordnet niveau. Nu er vi på rumniveau og kan endelig diskutere, hvor håndvasken skal sidde. Men ikke hvordan den ser ud. Vi taler om brug, ikke om smag – designet lader vi andre om,” fastslår projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Der var talstærkt fremmøde til kick-off på den sidste runde brugerinddragelse om Akuthuset. Projektleder Hilde Schroll Jespersen (t.v.) byder velkommen. Foto: Karen Grønkjær.

Løsninger på hverdagens problemer

En af dem, der har været med i brugerinddragelsen hele vejen, er afdelingssygeplejerske Karina Hansen fra Kirurgisk Modtageafsnit (KMO) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hun glæder sig over, at hun nu i højere grad kan involvere medarbejderne på afdelingen i udviklingen af det nye hospital.

”Nu kommer jeg til at bringe sygeplejerskerne i spil, hvor det hidtil er foregået på et ledelsesniveau. Det er dem, der står med patienterne i hverdagen, der bedst kan pege på de udfordringer, vi skal have løst i fremtiden. Så helt konkret vil jeg sætte mig ned med dem og få deres input til, hvad jeg skal bringe med tilbage til arkitekterne,” siger Karina Hansen og tilføjer:

”Det sværeste er faktisk ikke at lade sig begrænse af, hvordan forholdene er i dag, hvor det fx fylder meget, at der ikke er eget toilet og bad til patienterne. Så vi skal prøve at forestille os verden om 10-20 år, hvor det med toilettet ved sengestuen er i orden. Hvad kommer så til at være vigtigt for os?”

"Vi skal prøve at forestille os verden om 10-20 år, hvor det med toilettet ved sengestuen er i orden. Hvad kommer så til at være vigtigt for os?" spørger afdelingssygeplejerske Karina Hansen fra Kirurgisk Modtageafsnit Foto: Karen Grønkjær.

Samarbejde om gråzone-patienter

Karina Hansen har især været involveret i arbejdet med den nye, fælles akutmodtagelse, og hun har oplevet, at brugerinddragelsen har rykket ved måden, hvorpå specialerne ser på hinanden.

”Fra starten havde hvert speciale sin virkelighed og sit eget udgangspunkt for øje. Men der er kommet mere og mere lydhørhed for hinandens verdener og måder at arbejde på. Jeg er blevet positivt overrasket over, hvor sund og flytbar en organisation vi har, som er i stand til at lytte til andres tanker og vinkler,” fortæller Karina Hansen og fortsætter:

”Projektet har også ændret vores selvopfattelse i den fælles akutmodtagelse, så man kan se sig selv og den specialiserede sygepleje i et tæt samarbejde om patienterne. Eksempelsvis kommer medarbejderne fra de medicinske og kirurgiske specialer til at være meget tæt på hinanden, så vi kan samarbejde om gråzone-patienterne. Der bliver etableret observationssenge til de lettere patienter som en del af akutmodtagelsen. Dermed kan vi på sengeafsnittene fokusere på de mere komplicerede patienter.”

Effektiv brugerinddragelse

Den sidste runde brugerinddragelse bliver lidt komprimeret, da Bispebjerg og Frederiksberg Hospital skal på Sundhedsplatformen i maj 2017. Møderne skal derfor være afsluttet inden da.

”Vi forsøger at være på forkant, så det materiale, som vi præsenterer for brugerne, er så ”færdigt” som muligt, når det præsenteres i første runde. Så håber vi, at det kun bliver nødvendigt med småjusteringer. Vi kommer også til at trække udvalgte personer ind til at tage stilling til tværgående emner såsom hygiejne eller arbejdsmiljø,” siger Hilde Schroll Jespersen.

Redaktør