Parkeringshuset får et supermarked

​Det bliver lettere at få hverdagen til at hænge sammen for medarbejderne på Bispebjerg Hospital, når der om et par år åbner en dagligvarebutik i parkeringshuset. Regionsrådet har netop vedtaget at sætte byggeretten til en butik i parkeringshuset til salg. 40 parkeringspladser bliver nedlagt og genetableret andre steder på hospitalsområdet.
​Inden for få år bliver det muligt at købe dagligvarer ind på vejen hjem fra Bispebjerg Hospital. Ca. 1.000 kvm. af den nederste etage i parkeringshuset bliver nemlig sat til salg, og køberen skal etablere detailhandel på arealet.

​​Aktivt lokalmiljø

"En butik vil være en fordel for både patienter, pårørende, personale og naboer til hospitalet. Lokalplanen for Bispebjerg Hospital åbner mulighed for at etablere en dagligvarebutik på området for i højere grad at integrere hospitalet med den omgivende by," fortæller projektleder Tine Hancock fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og tilføjer, at der allerede er kommet flere henvendelser fra dagligvarebranchen om muligheden for at etablere en butik i det nybyggede parkeringshus.

"Vi tror, at den nye butik vil blive et godt tilbud til lokalområdet og bidrage til at sikre et aktivt lokalmiljø omkring hospitalet. Ved at skabe mere liv i området, bliver det også et mere trykt sted at færdes for alle," tilføjer hun.

Parkeringshuset på Bispebjerg Hospital har plads til ca. 600 biler. Et område svarende til 40 pladser i stueetagen bliver sat til salg med det formål at etablere detailhandel. Foto: Louise Bendixen.​

​​P-pladser oprettes igen

Regionsrådet vedtog den 8. marts at sætte byggeretten i parkeringshuset til salg. Købstilbuddene bliver vurderet efter højeste pris, og Region Hovedstaden forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud. Salget skal som minimum dække prisen for at genetablere de 40 pladser, som butikken fylder, når der bygges parkeringskældre på hospitalsområdet.

"Parkeringshusets kapacitet på 600 pladser er dimensioneret efter behovet, når det nye hospital og psykiatri står færdigt i 2024. Derfor vurderer vi, at vi godt kan undvære 40 pladser i en årrække, indtil de bliver genetableret tættere på indgangene til hospitalet og psykiatrien," forklarer entreprisechef Carsten Nyboe fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

​​Hensyn til naboer

Der har allerede været en indledende dialog med de nærmeste naboer til parkeringshuset, og deres forbehold i forhold til en kommende butik er arbejdet ind i udbudsmaterialet. Der er blandt andet krav om, at der ikke er reklamer eller skiltning ud mod naboerne på Charlotte Muncks Vej, bortset fra de første par meter fra Tuborgvej. Der bliver stillet krav om, at butikkens facader skal indgå på passende vis i parkeringshusets arkitektur, og de skal godkendes af hospitalets ledelse ved ombygninger eller videresalg. 

"Nogle af vores naboer er bekymrede for, hvad en butik vil betyde af øget trafik, støj og lys. Vi vurderer dog, at det er minimalt, hvad man som nabo vil mærke til butikken. Der er masser af parkeringspladser i parkeringshuset, og der vil blive etableret cykelparkering i sammenhæng med butikken. Antallet af vareleverancer til butikken vil være begrænset i forhold til, hvad hospitalet ellers modtager af leverancer," siger Tine Hancock og tilføjer:

"Jeg tror, det bliver et plus for området at få flere indkøbsmuligheder. Og for personale, patienter og pårørende på hospitalet vil det være en stor lettelse i hverdagen at kunne tage dagligvarer med sig, når de alligevel holder i parkeringshuset."

Tidsplan:

  • Byggeretten i parkeringshuset udbydes fra april 2016.
  • Der forventes at indgå aftale om salg enten i juni eller august 2016.
  • Butikken forventes at åbne i 2017.​
Redaktør