Dansk-amerikansk dream team skal udfordre vanetænkningen

​Det nye Akuthus på Bispebjerg skal tegnes af erfarne arkitekter fra både Danmark og USA. Sammen med hospitalets medarbejdere skal arkitekterne i den kommende tid udfordre vanetænkningen og lave intelligente løsninger til det nye hospital.

​Arkitekterne kigger ind til en operationsstue, hvor en operation er i gang. Foto: Louise Voss Bendixen

​Når man bygger nyt hospital, er det vigtigt, at de nye rammer passer til fremtidens behov og ikke blot løser nutidens udfordringer. Derfor skal der gøres op med gamle vaner og forestillinger, om hvad der er muligt. For eksempel kan ny teknologi betyde, at operationsstuerne skal indrettes helt anderledes fremover. Eller at kontorarbejdspladsen, som vi kender den, skal nytænkes.

Et team med danske og amerikanske arkitekter og ingeniører i spidsen skal tegne Akuthuset på Bispebjerg. I samarbejde med byggeorganisationen bag Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal arkitekterne over det næste halve år inddrage hospitalets medarbejdere i en række workshops. Her skal de foreløbige skitser vurderes og bearbejdes, og arkitekterne skal samtidig være med til at udfordre medarbejdernes vanetænkning, så det nye hospital bliver bygget så intelligent og fleksibelt som muligt.​​

Perleplader som træning? Overlæge Dina Hauge (th) viser arkitekt Anthony Hass, hvordan operationslægerne bruger et simpelt simuleringsværktøj med en perleplade og en mobiltelefon til at øve sig i præcision. Foto: Louise Voss Bendixen.

Afdelinger skal samles

Rådgiverne har netop været på besøg på en del af hospitalets afdelinger for at møde medarbejderne og få et indblik i hverdagen og indretningen på et nutidigt dansk hospital. Med på besøget var arkitekten Anthony Haas. Han er Senior Principal hos Texas-baserede WHR Architects. Firmaet er en af de førende hospitalsplanlæggere i USA. Han ser stort potentiale i en mere optimal indretning af rammerne på Bispebjerg.

"Jeg har bemærket, at mange afdelinger og afsnit er meget løsrevne fra hinanden og fungerer på en decentraliseret måde. Det bliver en sjov, men også udfordrende opgave, at få folk til at arbejde sammen som én enhed," siger han og henviser til hospitalets nuværende opbygning, hvor nogle afdelinger er spredt ud over flere bygninger. 

I Akuthuset skal alting samles med én central indgang og med Akutmodtagelsen som omdrejningspunkt, så personalet skal forberede sig på en helt ny hverdag og anderledes arbejdsgange.

E​​​ngagerede medarbejdere

Overlæge Dina Hauge viste arkitekterne rundt på Kirurgisk Operationsafdeling på Bispebjerg Hospital. Hun ser også frem til den kommende brugerinddragelse, hvor medarbejderne kan komme med input til arkitekterne.

"Der er mange, der er meget engagerede i det nye byggeri. Sygeplejerskerne på afdelingen spørger hele tiden om, hvornår de kan få lov at komme med deres mening om indretningen af hospitalet, så det bliver spændende endelig at komme i gang med arbejdet."

Dina Hauge håber, at indretningen af fremtidens hospital bliver bedre end i dag, så hverdagen bliver lidt nemmere for såvel medarbejdere som for patienter og pårørende. Hun drømmer om, at der bliver mulighed for at integrere simulations- og træningsfaciliteter på de enkelte afdelinger, så personalet hele tiden kan dygtiggøre sig imellem operationerne.

Anthony Hass (th) tegner og fortæller sammen med overlæge Dina Hauge. Foto: Louise Voss Bendixen.

Mennesker gør forskellen

Opgaven at designe et hospital er i Anthony Haas' øjne både en meget standardiseret opgave og samtidig helt unik på grund af forskellige mennesker og kulturer.

"Min erfaring er, at alle hospitaler indeholder de samme elementer verden over. Det er de mennesker, der arbejder på hospitalerne, der gør dem unikke. Derfor er det så spændende at gå i gang med en brugerproces, for her begynder det hele at tage form som noget ganske særligt." 

"De næste mange måneder bliver en langsom udvikling, hvor mange løsninger skal gennemanalyseres og diskuteres frem og tilbage med brugerne, før vi lander på et endeligt design," slutter Anthony Haas.

Redaktør