Vi graver og borer til Laboratorie- og Logistikbygningen sommeren over

I juni begynder arbejdet med at bygge den kommende Laboratorie- og Logistikbygning, som er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Der skal fjernes en mindre bygning, graves jord væk svarende til 2.000 lastbil-læs og bores spuns-søjler i jorden. Det mest støjende arbejde bliver udført, mens der er nedsat drift på hospitalet.​

​Nu begynder arbejdet snart med det næste store projekt i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg: Laboratorie- og Logistikbygningen. Bygningen kommer til at ligge mellem det nye parkeringshus på det nordvestlige hjørne og bygning 11, som er en del af det fredede hospital.

Laboratorie- og Logistikbygningen kommer til at ligge mellem bygning 11 og det nye parkeringshus. De øverste etager er trukket tilbage fra naboerne. Illustration: Mikkelsen Arkitekter.​

Graver og spunser hen over sommeren

Selve byggeriet begynder først i slutningen af 2015, men byggeorganisationen har valgt at udføre grave- og spunsarbejdet hen over sommeren, hvor der er nedsat aktivitet på hospitalet, og hvor nogle af naboerne måske er på ferie.

”Vi vælger de mindst generende metoder, men naboer til byggeriet vil alligevel komme til at opleve støj og vibrationer. Vi er i dialog med både hospitalets afdelinger og naboer om, hvad der sker, og hvornår det sker, så vi kan forberede vores omgivelser bedst muligt,” fortæller seniorprojektleder Ronan O’ Reilly fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

I juni vil den lille bygning 12, der indeholder hospitalets gamle koblingsstation, blive revet ned. Det vil medføre noget støjende arbejde med at fjerne beton. I juli og en del af august måned skal der graves 18.000 kubikmeter jord væk til kælderen under den nye bygning. Det svarer til ca. 2.000 lastbil-læs.

Holder øje med vibrationer

Undervejs skal der sættes spuns i jorden. Det er lange søjler, der bores op til 10 meter ned, for at man kan graves, uden at jorden skrider.

”Entreprenøren har metodefrihed, men er bundet af strenge krav til vibrationer, støj og støv. Vi foreslår at bore for og derefter vibrere spunsen ned i jorden, så det kun er det sidste stykke, der skal vibreres. Men vi er åbne, hvis entreprenøren har endnu bedre forslag,” siger Ronan O’ Reilly.

Der vil blive sat vibrationsmålere op på udvalgte bygninger, så byggeorganisationen løbende kan holde øje med vibrationerne og sikre, at bygningerne ikke tager skade. Selv når vibrationerne kan føles kraftige, ligger de langt under grænsen for, hvad der er skadeligt for huse.

Færdig i 2017

I januar 2016 udføres fundamentarbejde, og i sommeren 2016 vil råhuset til Laboratorie- og Logistikbygningen stå færdigt. Efteråret 2016 går med facadearbejde og indvendig indretning, og midt i 2017 kan bygningen tages i brug.

Bygningen bliver centralnervesystemet for det nye hospital og psykiatri. Her ankommer vareleverancer og fordeles rundt til afdelingerne. Her modtages og analyseres blodprøver. Og her samles forskning og ny viden med intentionen at skabe synergi for forskerne. Bygningen på ca. 10.000 kvm. bliver i flere niveauer, der er trukket tilbage fra naboerne på de øverste etager. Den får en del åbne glasfacader, primært ind mod hospitalet.

Redaktør