Royalt besøg på Bispebjerg Hospital

​Det nederlandske kongehus aflagde Bispebjerg Hospital et visit onsdag den 18. marts. Anledningen var, at en handelsdelegation af nederlandske virksomheder udvekslede idéer til fremtidens hospital med byggeorganisationen bag Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

​Der dryssede stjernestøv over Bispebjerg Hospital onsdag eftermiddag. Kong Willem-Alexander og Dronning Máxima af Nederlandene aflagde et kort visit, og sjældent har hospitalet set så stort et opbud af politi og presse.

Det nederlandske kongepar blev modtaget af hospitalsdirektør Janne Elsborg (t.v.), vicedirektør Claes Brylle Hallqvist ​og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Foto: Louise Bendixen.

Fra lykke til hospitalsbyggeri

Det nederlandske statsbesøg i Danmark har varet to dage og har blandt andet omhandlet lykke og bæredygtighed, men også hospitalsbyggeri havde sneget sig ind på dagsordenen. Forud for de kongelige var ca. 20 nederlandske virksomheder ankommet til hospitalet og deltog i seks rundbords-diskussioner om udviklingen af de danske hospitalsbyggerier sammen med repræsentanter fra byggeorganisationen bag Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (t.v.) bød velkommen. Foto: Karen Grønkjær.

Kongen og dronningen blev budt velkommen af regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fra Region Hovedstaden, der bl.a. talte om, hvor meget de to lande ligner hinanden:​

"Begge er små lande, og på mange måder ligner vores samfund hinanden. Vi deler mange af de samme værdier. Det er også derfor, at vi ser på Nederlandene efter inspiration og samarbejde, når vi nu bygger nye hospitaler," sagde hun.

Leg med L​ego

Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler fortalte om Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, og om hvordan molekyler og Lego har været brugt i udviklingen af projektet:​

"​​Vi er danskere, så selvfølgelig leger vi med Lego, erklærede han og kaldte smil frem hos de kongelige.

Vicedirektør Claes Brylle Halqvist (t.v.) viste byggeprojektets Lego-model. Foto: Karen Grønkjær.

Efterfølgende eskorterede han Dronning Máxima rundt til bordene, hvor der blandt andet blev diskuteret nye koncepter til udvikling og design af hospitaler og udfordringerne ved et aldrende samfund. Sophie Hæstorp Andersen fulgte Kong Willem-Alexander rundt.

Kong Willem-Alexander (t.h.) besøgte bordene, hvor de nederlandske virksomheder talte om løsninger til f​remtidens hospitaler med byggeorganisationen; her entreprisechef Carsten Nyboe (t.v.) Foto: Karen Grønkjær.

 

Fra venstre: Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Dronning Máxima, Kong Willem-Alexander, projektleder Behdad Bakhshaie fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og nederlandske producenter, der viste deres hospitalsseng frem. Foto: Karen Grønkjær.

Der var et imponerende opbud af politi og presse. Foto: Louise Bendixen.

Redaktør