​​Nu skal der graves ud til Laboratorie- og Logistikbygningen, der skal ligge mellem bygning 11 og det nye parkeringshus. Foto: Dragør Luftfoto.

Nu går gravearbejdet til Laboratorie- og Logistikbygningen i gang

​Fra uge 27 går arbejdet i gang med at grave ud til den kommende Laboratorie- og Logistikbygning. Der skal fjernes en koblingsstation, fældes yderligere træer og sættes spuns i jorden, men arbejdet forventes at blive mindre generende end først antaget. 

Fra slutningen af juni begynder arbejdet med at køre omkring 2.000 læs jord væk på lastbiler fra byggegrunden til Laboratorie- og Logistikbygningen. Der skal graves ud til kælder, og arbejdet er planlagt hen over sommerperioden for at genere mindst muligt. Lastbilernes hjul bliver spulet, inden de kører ud fra pladsen for at undgå mudder og støv på vejene.

Færre vibrationer end ventet

Der er gode nyheder til naboerne og de afdelinger, der ligger tæt på byggepladsen i forhold til arbejdet med at sætte spuns i jorden (10 meter lange afstivende jernsøjler). Metoden til spuns bliver nemlig endnu mere skånsom end forventet. Entreprenøren Arkil, der udfører jordarbejdet, vil bore for, men i stedet for at vibrere søjlerne det sidste stykke ned, støber de dem fast i beton. Det medfører, at vibrationerne vil blive minimeret betragteligt.

De sidste træer fældes

Det er desværre også nødvendigt at fælde de sidste træer på grunden. Byggeorganisationen havde håbet at bevare dem, men gravearbejdet kommer så tæt på rødderne, at der er overhængende fare for, at træerne vil vælte over i naboernes huse på Charlotte Muncks Vej. Så af sikkerhedsmæssige grunde bliver de fældet.

​​Bygning 12 skal væk

Bygning 12, den gamle koblingsstation, bliver revet ned i uge 3​1 og 32. Dette arbejde vil støje og støve en del, da der skal brydes beton ned.

Overordnet tidsplan:

  • Mandag den 29. juni påbegyndes gravearbejdet så småt, og tirsdag starter spunsarbejdet.
  • De sidste træer på grunden bliver fældet i løbet af uge 27. Der vil være larm fra motorsave.
  • Fra uge 30 eller 31 begynder jordtransporterne. I vil opleve en øget lastbiltrafik, der gradvis forøges de følgende uger op til 10 lastbiler i timen, når jordarbejdet er på sit højeste.
  • Det mest støjende arbejde er, når koblingsstationen (bygning 12) rives ned. Den er af beton, og der vil være både støj og støv. Det sker i uge 31 og 32.
  • Arbejdet forventes afsluttet i midten af september. Selve byggeriet starter i januar 2016.
 
Kontaktinfo:
Hvis I oplever uventede gener eller har spørgsmål til arbejdet, kan I kontakte:
Seniorprojektleder Ronan O’ Reilly, tlf. 20 47 86 08
I ugerne 29, 30, 31: Fælles Byggepladsleder Lars Matthiesen, tlf. 40 29 95 87

Laboratorie- og Logistikbygningen kommer til at ligge mellem bygning 11 og det nye parkeringshus. De øverste etager er trukket tilbage fra naboerne. Illustration: Mikkelsen Arkitekter.​
Redaktør