Stor interesse for at forme Bispebjergs Akuthus

27 teams har søgt om prækvalifikation til projektkonkurrencen om Akuthuset til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Der skal vælges syv hold til at deltage i projektkonkurrencen, og en endelig vinder er fundet medio 2015.
En af de første store milepæle på vejen mod et nyt hospital på Bispebjerg Bakke er prækvalifikationen til projektkonkurrencen. Anmodningsfristen udløb den 8. januar, hvor 27 teams fra ind- og udland havde anmodet om at blive prækvalificerede.

Senioprojektleder Anne Sonnichsen. Foto: Byggeriets Billedbank.
"Vi er rigtigt glade for og stolte over de mange anmodninger om prækvalifikation, der giver os et bredt og kvalificeret felt at vælge fra. Vi vil evaluere ansøgningerne i den kommende tid, og så forventer vi at have valgt de syv teams midt i februar," fortæller seniorprojektleder Anne Sonnichsen, der er ansvarlig for projektkonkurrencen om Akuthuset.

Mange udenlandske spillere

Navnet "Akuthuset" er en arbejdstitel, som dækker over det største delprojekt i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, selve hospitalet. Delprojektet forventes at udgøre ca. 78.000 kvm. og har et budget på ca. 1,5 mia. kr.

Prækvalifikationsannoncen er sendt ud på både dansk og engelsk. Dermed signalerer bygherreorganisationen, at udenlandske teams er velkomne til at byde. Der er da også kommet bud fra det meste af Europa og enkelte fra USA.

"Vi er bevidst gået efter at bringe erfaringer fra udlandet med i spillet. Det er længe siden, der er blevet bygget hospitaler i Danmark, og selvom mange danske virksomheder har virkeligt gode erfaringer med hospitalsbyggeri, vil vi også gerne se, hvad de kan uden for landets grænser," siger Anne Sonnichsen, der mener, at projektets kompleksitet har tiltrukket mange bydende:

"Vi forventer et byggeri af høj arkitektonisk værdi, der rummer alle de ønskede funktioner inden for de fastsatte kvadratmeter. Og samtidig vil vi have et markant byggeri, der afspejler vores unikke identitet, og som kan tilpasse sig en fremtid, hvor vi hverken kender krav eller muligheder."

To faser af konkurrencen

Projektkonkurrencen foregår i to faser. Indledningsvis prækvalificeres syv konkurrencedeltagere, der i første fase udarbejder konkurrenceforslag. De syv hold forventes at skulle aflevere deres konkurrenceforslag i sommeren 2014. Første fase slutter med, at en-tre vindere udpeges.

I anden fase af konkurrencen arbejder de udvalgte hold videre med deres forslag, indtil der vælges en endelig vinder i løbet af 2015. Herefter vil der skulle detailprogrammeres, projekteres og udføres. Selve byggeriet forventes påbegyndt i 2017.
Redaktør