Hospitalets brandcentral flytter

Bygning 46 ved hovedindkørslen fra Tuborgvej, som indeholder hospitalets brandcentral, skal rives ned, så der kan etableres nyt lyskryds og større indkørsel fra Tuborgvej. Inden nedrivningen går i gang vil en ny brandcentral blive etableret i opgangen ved indgang 33 på Bispebjerg Bakke.
Det er nok de færreste, der ved, at en meget vigtig funktion, Bispebjerg Hospitals brandcentral, har til huse i den lille bygning 46 ved hovedindgangen på Tuborgvej. Bliver der brand eller terrorangreb på hospitalet, vil brandcentralen være udgangspunktet for brandvæsenets arbejde. Herfra vil brandvæsenet danne sig et overblik over ulykkens omfang og koordinere den mest optimale indsats.

Den lille portnerbygning, som i dag huser brandcentralen, skal rives ned. Foto: Byggeriets Billedbank.

​"Den lille portnerbygning, nr. 46, river vi ned, fordi den ligger i vejen for det nye lyskryds som etableres i krydset Tuborgvej/Vestre Længdevej. Den nuværende brandcentral i bygning 46 skal derfor placeres et nyt sted, som Brandvæsenet kan godkende," fortæller projektleder Jesper Bladt Jørgensen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

En god løsning

"Vi har haft overvejelser om at bygge en helt ny bygning til brandcentralen et sted på området, men løsningen er i stedet blevet, at vi etablerer en ny brandcentral i opgangen ved indgang 33, som vender direkte ud til Bispebjerg Bakke. Det er en løsning, som både brandvæsenet og Kulturstyrelsen er med på. Nu sætter vi to brandtavler op inde i opgangen og monterer en lampe med rødt blinklys på ydermuren. Med denne placering har brandvæsenet nem adgang fra Bispebjerg Bakke," siger Jesper Bladt Jørgensen.


Indgang 33 som bl.a. tilhører Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, skal huse den nye brandcentral. Foto: Karen Grønkjær.
​​I samme ombæring forlænges Østre Længdevej, så den går hele vejen ud til Bispebjerg Bakke, men det er i første omgang kun brandvæsenet, der må bruge den indkørsel. Senere i byggeprojektet bliver dette hovedindkørslen til hospitalet.

Redaktør