Ortopædkirurgisk Afdeling

Velkommen til Ortopædkirurgisk afdeling M på Bispebjerg Hospital.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Fællesintroduktion for alle nyansatte på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital 1. og 2. hverdag i måneden:

Du vil få tilsendt særskilt program fra Bispebjerg Hospital med oplysning om tid og sted for afholdelsen i din e-boks.

Når du starter på afdelingen, vil du sammen med andre nyansatte kolleger, blive modtaget og budt velkommen af afdelingsledelsen, og der vil være en fælles indledende generel orientering om afdelingen, subspecialerne og indsatsområder.

Herefter følger du/I et monofagligt introduktionsprogram.

Det lægefaglige program

Har du spørgsmål til din introduktion, skal du kontakte din nærmeste leder.

Det sygeplejefaglige program

Programmet forløber over 1 år, hvor du introduceres til – og oplæres i den ortopædkirurgiske sygepleje og den praksisnære teori, som ligger til grund for den aktuelle praksis. Nyansatte tilknyttes en kollega med mentorfunktion i starten af forløbet. Der vil foreligge et konkret program med datoer for de forskellige emner i det teoretiske program. 

Du kan se grundplanen for det sygeplejefaglige program her. Har du spørgsmål til programmet eller forløbet, er du velkommen til at kontakte din nærmeste leder.

Program for sekretærer

Har du spørgsmål til din introduktion, skal du kontakte din nærmeste leder.

Redaktør