Xanax

Xanax er et produktnavn for et særligt slags Alprazolam, der tilhører benzodiazepin gruppen og bruges til at bekæmpe angst og panikanfald.

​Virkning

Xanax virker hurtigt efter indtag. Stoffet påvirker de samme signalstoffer i hjernen som alkohol og sovepiller. Effekten er sløvende, black out, balance- og hukommelses problemer.

Den sløvende effekt forstærkes ved samtidig indtag af alkohol, morfin og kan i den sammenhæng medføre livstruende forgiftning.

Stoffet er ekstremt vanedannende. 

Der går flere dage inden Xanex er ude af kroppen

Symptomer

  • Døsighed
  • Depression
  • Hovedpine 
  • Mundtørhed 
  • Hukommelses problemer
  • Tremor
  • Paradokse reaktioner med aggression og hyperaktivitet
  • Påvirket vejrtrækning
  • Psykisk afhængighed


Førstehjælp ved forgiftning med Benzodiazepin

Indtag hos børn, kontakt altid Giftlinjen for risiko vurdering.

Indtag hos voksne afhænger af mængde, tilvænning og symptomer.

Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 for råd og risikovurdering
Redaktør