Rusmidler

​Unge og ældre anvender rusmidler til hverdag og fest. Tendensen er stigende, og formålet er at opnå lykke, velvære og nydelse. Medaljen har imidlertid en alvorlig bagside. Alle rusmidler har nemlig en helbredsmæssig risiko, der både kan omfatte akutte og kroniske skader.

Rusmiddellisten

Rådgivning døgnet rundt - og du kan godt være anonym 

Både unge og ældre kan have behov for rådgivning om rusmidler. Alle rusmidler kan være farlige, men sammenblanding af flere stoffer er særlig risikabelt og opstår ofte som en følge af uvidenhed, gruppepres og ophævet dømmekraft under indflydelse af alkohol. 

Hvis uheldet er ude, og brugeren udvikler tegn på uønskede virkninger, overdosering eller egentlig forgiftning, er det vigtigt at få professionel rådgivning. Akut rådgivning og førstehjælp kan redde liv. På Giftlinjen kan du få rådgivning døgnet rundt, og du kan godt være anonym, hvis du ønsker det. 

De ældre foretrækker klassiske rusmidler som alkohol og hash 

Danskernes rusmiddelforbrug varierer meget, afhængigt af aldersgruppe, social sammenhæng og ugedag. De ældre befolkningsgrupper foretrækker primært klassiske rusmidler som øl, vin, spiritus, tobak samt beroligende midler og hash. 

Unge vil have moderne rusmidler med fart på 

Unge eksperimenterer mere og foretrækker ofte moderne stoffer med fart på, som f.eks. amfetamin, kokain, ecstascy, hallucinogene tryptaminer, GHB, poppers GBL, hallucinogensvampe og LSD. Disse stoffer kombineres ofte med et solidt alkoholindtag. 

En særlig ugleset gruppe udgøres af de hårde narkomaner. De sprøjter sig ofte med en blanding af morfinpræparater og kokain, suppleret med alle tænkelige rusmidler. 

Nye rusmidler handles på nettet 

Befolkningens kendskab til nye rusmidler udbygges konstant, bl.a. via internettet. Mange potentielt farlige rusmidler er endnu ikke omfattet af narkotikalovgivningen og handles derfor legalt via nettet. Desuden "skræddersyr" og producerer nogle unge selv rusmidler med bestemte egenskaber - de såkaldre designerdrugs. 

Giftighed er et spørgsmål om dosis 

Det vigtigt at huske, at alting kan være gift. Giftighed er nemlig udelukkende et spørgsmål om mængde. At et stof er lovligt betyder derfor heller ikke, at det er ufarligt! Mængde og type af stof er højest usikre og dermed farlige størrelser, uanset om indkøbet foregår via den lokale pusher eller en flot hjemmeside.
Redaktør