Svampe

Psilocybinsvampe er en fællesbetegnelse for næsten 200 psykedeliske svampearter. De mest almindelige er Nøgenhatte og glanshatte.

I Danmark kan man i naturen finde Spids- Nøgenhat.

Svampene spises.

Risiko for flashbacks som kan opleves meget ubehagelige. Risiko for at udvikle psykose.

Virkning

Svampenes virkning minder meget om LSD med hallucinationer, ændret virkeligheds opfattelse forvrænget sanseindtryk, tankegang og stemning.

Risiko for "bad trips" en mareridtslignende tilstand, hvor rusen kan vare længe.

Virkningsvarighed 3-8 timer afhængigt af dosering og tolerance.

Man ved aldrig, hvordan indtag af svampe virker.

Symptomer

  • Hallucinationer primært syns og høre
  • Forvreden virkelighedsopfattelse
  • Angst
  • Kvalme
  • Opkastning
  • Hurtig puls
  • Forhøjet blodtryk
  • Store pupiller

Førstehjælp ved indtag af svampe

Indtag hos børn, skal altid til observation på sygehuset.

Indtag hos voksne afhænger af mængde, tilvænning og symptomer.

Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 for råd og risikovurdering


Redaktør