Kokain

Kokain er et centralstimulerende rusmiddel som udvindes fra bladene på Cocabusken Erythroxylon Coca.

Kokain er et hvidt krystallinsk pulver der har en let bitter smag og virker bedøvende på tungen. Indholdet er svingende, renheden varierer typisk mellem 6-79 %. Urent stof kan være tilsat andre stoffer som f.eks. koffein, paracetamol, nikotin, nogle af tilsætningsstofferne kan medføre øget risiko for forgiftning.

Kokain sniffes, ryges, spises/drikkes eller ved injektion.

Virkning

Virkningen indtræder umiddelbart efter indtag. Kokain påvirker centralnervesystemet, virker stimulerende opkvikkende og appetitnedsættende. Rusens varighed 1-2 timer.

Umiddelbart efter rusen kan man opleve nedtrykt sindstilstand.

Kokainen er det mest afhængigheds-skabende rusmiddel, medfører hurtig psykisk afhængighed, som præges af en voldsom trang til igen at indtage stoffet. Mange bliver afhængige efter blot et enkelt indtag.

Symptomer

  • Agitation
  • Forvirring
  • Store pupiller
  • Hjertebanken
  • Feber
  • Brystsmerter
  • Muskeluro
  • Angst

Førstehjælp ved forgiftninger med Kokain

Indtag hos børn, skal altid til observation på sygehuset.

Indtag hos voksne afhænger af mængde, tilvænning og symptomer.

Voksne med brystsmerter skal altid på sygehuset.

Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 for råd og risikovurdering


Redaktør