Ketamin

Ketamin er et bedøvende stof der har en hallucinogen virkning. Stoffet anvendes som medicin til dyr, hvor det anvendes ved operationer og stærke smerter.

Ketamin er et hvidt krystallinsk saltlignende pulver eller klar farveløs opløsning. Indtages som pulver tablet sniffes eller ryges.

Virkning

Syns og hørehallucinationer, man mister kontrollen med sin krop, musklerne stivner, man føler ikke smerte, man kan sidde og stirre stift frem for sig. Rusen varer 4-6 timer.

Symptomer

  • Udvidet pupiller
  • Hurtig puls
  • Syns og hørehallucinationer
  • Konfusion
  • Irrationel adfærd,  oplevelsen af at man flyver eller falder.
  • Hukommelsestab
  • Kvalme opkast
  • Sløret syn, tomt blik

Førstehjælp ved forgiftninger

Indtag hos børn, skal altid til observation på sygehuset.

Indtag hos voksne afhænger af mængde, tilvænning og symptomer.

Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 for råd og risikovurdering


Redaktør