Cannabis/Hash

​Hash er lavet af sammenpresset harpiks fra cannabis-planten (Cannabis Sativa), mens fx pot og skunk er tørrede blade (topskud) fra samme plante. THC (Tetra-Hydro-Cannabinol) er det aktive stof i cannabis, som påvirker kroppen. Mængden af THC kan variere imellem de enkelte typer cannabis og fx kan skunk føles "stærkere" end pot, fordi koncentrationen af THC er højere. Hash udvindes af planten Cannabis Sativa. Hash er et af de mest anvendte rusmiddel i verden.

Hash kan ryges, spises eller drikkes.

Cannabisolie er en tykflydende olie, presset eller ekstraheret fra hash. Farven er brun til næsten sort. Cannabisolien doseres i små mængder i tobak eller cigaretter. Kan også indtages rent.

Anvendes også til medicinsk smerte behandling som forsøg.

Virkning

THC påvirker forskellige områder (centre) i hjernen. Bl.a. dét center, som har direkte indflydelse på vores følelsesliv (det limbiske system), evnen til at lære nyt (hippocampus) og vores evne til at styre muskler og hele motorikken (Lillehjernen). THC optages let og deponeres i kroppens fedtvæv fordi det er et fedtopløseligt stof og binder sig især til hjernen og i fedtvæv i forbindelse med æggestokke/testikler, lunger og lever med videre. Mange oplever en psykisk afhængighed af hash. Kroppen kan blive tilvænnet og have brug for mere hash for at få samme rus.  

Ved rygning ses virkning indenfor minutter og effekten varer 2-6 timer. Ved indtag ses virkning 1-3 timer efter og varighed 4-6 timer.

Symptomer

  • Sløvhed
  • Opstemthed
  • Humørsvingninger
  • Hallucinationer
  • Hjertebanken
  • Røde øjne
  • Ændret opfattelse af tid og rum
  • Koncentrationsbesvær
  • Ugidelighed
  • Risiko for at udvikle psykose

Førstehjælp ved forgiftninger

Indtag hos børn, skal altid til observation på sygehuset.

Indtag hos voksne afhænger af mængde, tilvænning og symptomer.

Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 for råd og risikovurdering


Redaktør