Tinforbindelser, organiske og uorganiske

Læs om:

  • Tinforbindelser, organiske
  • Tinforbindelser, uorganiske

Tinforbindelser, organiske

Kaldes også: 

Tin, tributyltin

Bruges til: 

Indgår i ældre bådmalinger. Tin er et biocid og anvendes, i organisk form, som sådan i eksempelvis landbrugspesticider og træbeskyttelse. I keramisk glasur. 

Risiko: 

Er kraftigt irriterende på hud, øjne og slimhinder. 
Indånding kan give ildebefindende, hovedpine, hoste og evt. lungeskader. 

Forholdsregler: 

Ved indtag eller indånding: Kontakt Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12. Generelt kan få minutters indånding af støv med organisk tin forårsage lungeskader, og der er risiko for senskader med latenstid på 1-8 timer. Inhalation eller indtag af små mængder eller koncentrationer i kort tid bør føre til observation i 8 timer. 
Ved hudkontakt: Vask grundigt med sæbe og vand. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle under evt. transport. 
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. 

Tinforbindelser, uorganiske

Kaldes også: 

Tin. 

Bruges til: 

Tin anvendes til fortinning, tinlegering og som loddetin. Yderligere kan tin indgå i industriel produktion af PVC, konservesdåser, silikonegummi og polyurethan.
Tin fra konservesdåser kan forekomme i fødevarer med denne opbevaringsform, særligt syreholdige fødevarer som ferskner, tomat/orange juice. 

Risiko: 

(Mindre toksisk end organisk tin.) Mavesmerter, diare, opkastninger. Gastrointestinal blødning kan forekomme. 

Forholdsregler: 

Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter.
Husk at fortsætte skylning under evt. transport. (obs. Læsion af hornhinde)
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. 


Redaktør