Tinsoldater

Risiko: 

Indeholder bl.a. bly. Intensiv støbning og slibning kan indebære risiko p.g.a. indånding af damp eller støv, se bly.

Opbevaring: 

Undgå indånding af støv. Undgå at sutte på dem. 
Redaktør