Tinsoldater

Risiko:

Indeholder bl.a. bly. Intensiv støbning og slibning kan indebære risiko p.g.a. indånding af damp eller støv, se bly.


Opbevaring:

Vær påpasselig, undgå indånding. Følg brugsanvisningen.
Redaktør