Bly, Blyforbindelser

Risiko:

Blyhagl eller lignende omdannes til opløselige forbindelser i maven, hvorved der kan ske en optagelse af bly. Det er derfor vigtigt at sikre, at genstanden passerer maven og udskilles indenfor 2 - 3 døgn. Forgiftninger kan optræde hurtigt efter indtagelse


Forholdsregler:

Hvis genstanden sidder fast i spiserøret (giver synkebesvær), eller hvis genstanden ikke er passeret igennem mave/tarm i løbet af 2 døgn (undersøg afføringen), er det nødvendigt at få foretaget en røntgenundersøgelse. Kontakt egen læge eller vagtlæge. Tag på skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12). Ved mistanke om indtag af blyforbindelser, kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12) for risikovurdering.


Opbevaring:

Blygenstande f.eks. gardintynger, blyhagl er ikke “legetøj” for børn.
Redaktør