Bly, blyforbindelser

Bly findes bla. i hagl, projektiler, loddetin, gamle tinsoldater, gamle gardintyngere, mønje og blyhvidt.

Risiko: 

Bly i metalform omdannes til opløselige forbindelser i maven, hvorved der kan ske optagelse af bly. Det er derfor vigtigt at sikre, at genstanden passerer maven og udskilles indenfor 2 - 3 døgn. Forgiftninger kan optræde hurtigt efter indtagelse.

Forholdsregler: 

Hvis genstanden sidder fast i spiserøret (giver synkebesvær), eller hvis genstanden ikke er passeret igennem mave/tarm i løbet af 2 døgn (undersøg afføringen), er det nødvendigt at få foretaget en røntgenundersøgelse. 
Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide.


Redaktør