Sulfaminsyre

Risiko:

Ætsende, se syre. Anvendes ofte til afkalkning af kaffemaskiner.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag straks på skadestue. Ved hudkontakt og øjenstænk, se syrer.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør