Soda

Risiko:

Almindelig soda er natriumkarbonat, som er kraftigt irriterende.
OBS! Forveksl ikke dette med kaustisk soda, som er natriumhydroxid.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyl og rens munden. Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag evt. på skadestue. Ved stænk i øjet skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør