Rustbeskyttelsesmaling

Risiko:

Risikabel gruppe. Farvepigmentet kan indebære en risiko. Som opløsningsmiddel kan petroleumsprodukter forekomme, se dette produkt.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab.
Redaktør