Rengøringsmidler

Læs om:

  • Universalrengøringsmidler
  • Grundrengøringsmidler
  • Toiletrengøringsmidler (toiletrens)

Universalrengøringsmidler

Kaldes også: 
Gulvvask, ”Ajax”

Risiko: 
Almindelige universalrengøringsmidler til husholdningsbrug er i reglen ufarlige ved indtagelse af mindre mængder. Kan virke irriterende (en lille smule ammoniak kan indgå).

Forholdsregler: 
Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Grundrengøringsmidler

Kaldes også: 
Hovedrengøring, grundrens.

Risiko: 
Hoved- og grundrengøringsmidler kan have basiske indholdsstoffer og kan være kraftigt irriterende. Ved stort indtag eller længere hudpåvirkning kan de også være ætsende.

Forholdsregler: 
Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Fremkald ikke opkastning. 
Ved hudkontakt, vask med vand. 
Ved øjenkontakt skylles straks med vand.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 
Opbevares uden for børns rækkevidde.

Toiletrengøringsmidler

Kaldes også: 
WC-rens, WC-blok, toiletparfume 

Risiko: 
WC-rengøringsmidler indeholder gerne syre og kan være stærkt ætsende, se syrer. WC-toiletblok indeholder almindeligvis sæbe og kan virke irriterende. Paradiklorbenzen kan evt. forekomme i ældre lugtforbedrende produkter. 

Forholdsregler: 
Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Fremkald ikke opkastning. 
Ved hudkontakt og øjenstænk, se syrer. 
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12. 

Opbevaring: 
Opbevares udenfor børns rækkevidde. Undgå sammenblanding med hypoklorit (klorin), som fører til afgasning af giftig klorgas.
Redaktør