Parfume

Risiko: 

Består af koncentreret etanol med tilsætning af essenser. Stærk smag og flasker med smal munding gør det usandsynligt, at børn indtager farlige mængder, se etanol.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas vand til fortynding. 
Er du i tvivl, ring til Giftlinjen 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn, hvis flasken har bred munding.
Redaktør