Ovnrensemidler

Kaldes også: 

Grillrens, ovnrens, barbecue rengøring.

Risiko: 

I reglen ætsende, kan indeholde lud (basisk).

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand og ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten. Fremkald ikke opkastning.  
Ved hudkontakt: Skyl straks og længe med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas eller lign. i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange, også under transporten hvis du skal ses af læge.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør