Møbelpolish, møbelrensemidler

Risiko: 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Fremkald ikke opkastning. Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen Tlf. 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør