Metanol

Risiko:

Livsfarlig ved indtagelse. Medfører beruselsessymptomer samt senere i forløbet bl.a. synsforstyrrelser (med risiko for blindhed), bevidsthedspåvirkning og nyreskader. Forekommer normalt ikke i hjemmet, se også brændstof til modelfly.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald straks opkastning og søg skadestuen.


Opbevaring:

Giftmærket. Bør ikke findes i hjemmet. Opbevares indelåst i skoler og på arbejdspladser.
Redaktør