Metanol

Kaldes også: 

Træsprit, toksisk alkohol

Bruges til: 

Brændstof til modelfly (se også denne), go-carts eller modelbiler. Kan i det øvrige Norden findes i bl.a. sprinklervæske.

Risiko: 

LIVSFARLIG VED INDTAGELSE. Medfører beruselsessymptomer samt senere i forløbet bl.a. synsforstyrrelser (med risiko for blindhed), bevidsthedspåvirkning og nyreskader. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 eller lægevagten. 

Opbevaring: 

Giftmærket. Opbevares uden for børns rækkevidde. Opbevares indelåst i skoler og på arbejdspladser.
Redaktør