Brændstof til modelfly

Risiko:

Kan indeholde metanol​ ​(træsprit) i høj koncentration. Andre giftige forbindelser kan benyttes som hjælpestoffer.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald opkastning, tag på skadestue. Ved tvivl om forgiftning, kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Giftmærket. Opbevares indelåst i skoler og på arbejdspladser. Bør ikke findes i hjemmet.
Redaktør