Maskinopvaskemidler (opvasketabs)

Risiko:

Nyere produkter til husholdningsbrug er oftest irriterende (indeholder di-silikat og karbonater), ældre produkter og produkter som anvendes i storkøkkener kan indeholde metasilikat, som kan udgøre væsentlig risiko for ætsning ved indtag. Maskinopvaskemiddel til storkøkkener kan også indeholde lud, se dette produkt.
 

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyl og rens munden. Giv straks et glas vand..
Fremkald ikke opkastning. Ved hudkontakt og øjenstænk, skyl med vand og vask med vand og sæbe
Ved tvivl om risikoen, kontakt Giftlinjen 82 12 12 12.
Redaktør