Maskinopvaskemidler (opvasketabs)

Risiko: 

Produkter til husholdningsbrug er oftest irriterende (indeholder di-silikat og karbonater), ældre produkter og produkter som anvendes i storkøkkener kan indeholde metasilikat, som kan udgøre væsentlig risiko for ætsning ved indtag. Maskinopvaskemiddel til storkøkkener kan også indeholde lud, se dette produkt.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Skyl og rens munden. Giv straks et glas vand. 
Fremkald ikke opkastning.  
Ved hudkontakt: Skyl straks og længe med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas eller lign. i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange, også under evt. transport til skadestue/akutmodtagelse.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde.
Redaktør