Kunstnerfarver

Risiko:

Risikabel gruppe. Farvepigmentet kan indebære risiko ved indtagelse. Indeholder ofte organiske opløsningsmidler f.eks. terpentin, se dette produkt


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn, selv under igangværende arbejde.
Redaktør