Kunstnerfarver

Risiko: 

Risikabel gruppe. Farvepigmentet kan indebære risiko ved indtagelse pga indhold af tungmetaller, f.eks. bly eller cadmium. Indeholder ofte organiske opløsningsmidler f.eks. terpentin, se dette produkt.

Forholdsregler: 

Ved tvivl om forgiftning kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør