Desinfektionsmidler

Kaldes også:

Bakteriedræbende midler, algefjerningsmidler, hånddesinfektionsmiddel.

Risiko:

Ofte giftige og irriterende eller ætsende i de tilfælde, hvor de ikke er kraftigt fortyndede. I visse produkter kan etanol​​ indgå, se dette produkt. Se også fenol, hypoklorit, ​jod, kloramin, klorhexidin, kvaternære ammonium forbindelser, klor, kloramin​.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, gerne mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (Telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares aflåst og utilgængeligt for børn.

Redaktør