Afløbsrens

Husholdningsprodukt til at rense afløb fra køkkenvask og lign. Indeholder ofte stærk base, ætsnatron = natriumhydroxyd, men kan indeholde mindre aggressive stoffer.

Risiko:​

Ofte stærkt ætsende, se baser​.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyl straks munden, giv et glas væske. Fremkald ikke opkastning. Kald straks ambulance på telefon nr. 112. Ved hudkontakt og øjenstænk skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand og fortsæt skylning undervejs til sygehus.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt i kemikalieskab. Følg brugsanvisningen. Bør ikke findes hos børnefamilier.

Redaktør