​Jørgen Rungby i Endokrinologisk Afdelings forskningsenhed.

Januar, 2019

Vi har brug for at forstå hjernens energiomsætning bedre

Jørgen Rungbys forskning kombinerer hans to specialer: Neurobiologi og diabetes.

​Jørgen Rungby er en af de forskere, der forener flere forskningsfelter for at opnå nye resultater. Som overlæge ved Endokrinologisk Afdeling på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital og professor ved Københavns Universitet, forsker han – som en af de få i Danmark – i sammenhængen mellem diabetes og kognitive forstyrrelser i hjernen. En sammenhæng, som er interessant, fordi mennesker med diabetes har dobbelt så stor risiko end andre for at få hukommelsesbesvær og andre kognitive problemer som demens.

Specialist i hjerne og diabetes

Hans interesse for sammenhængen mellem sukkersyge og hjernens funktion er opstået helt naturligt som et resultat af, at han oprindeligt beskæftigede sig med hjerneforskning og senere blev diabeteslæge. Jørgen Rungby og hans kolleger arbejder ud fra en hypotese om, at svingninger i blodsukkeret, som man ofte ser det hos patienter med diabetes, kan belaste nervecellerne i hjernen, så de fungerer dårligere.

Samarbejde på tværs af specialer

Dette forskningsfelt ser ud til at blive stort i de kommende år, for både sukkersyge og kognitive forstyrrelser som demens og Alzheimer rammer stadig flere mennesker kloden over. Samtidig er det et forskningsfelt, der kalder på flere forskellige fagligheder. Derfor arbejder Jørgen Rungby og hans forskningsgruppe tæt sammen med neurologer og neuropsykologer, der er eksperter i kognition. Det handler om at kombinere den viden, forskerne har på diabetesområdet med neurologernes viden om, hvordan hjernens celler optager og omsætter energi.

– Det er et underbelyst felt, fordi det kræver en høj grad af ekspertise og en samling af mange hoveder på én gang. Heldigvis har vi den fordel i Danmark, at vi i forvejen er gode inden for begge felter. Så det handler om at samle ekspertisen, understreger overlægen.

Behov for ekspertise på højt plan

Ifølge Jørgen Rungby oplever patienter med diabetes ofte komplicerede bivirkninger i form af kredsløbs- og neurologiske forstyrrelser. Derfor er det vigtigt for en kvalificeret diabetesbehandling, at der er ekspertise på højt plan tilgængelig for patienterne. Overlægen frygter, at den fremtidige behandling af diabetespatienter, der primært skal ligge hos de praktiserende læger, ikke er gearet til at tage hånd om netop disse komplikationer.

Behandling, der holder hjernen frisk

Overlægens vision er, at den forskning, han står i spidsen for, om nogle år kan resultere i behandlinger, der kan hjælpe vores hjerner til at holde sig friske og undgå degeneration – det gælder både hos patienter med diabetes og patienter, der er disponeret for neurologiske sygdomme som demens og Alzheimers.

– Jeg håber vores forskning kan bidrage til, at vi kommer til at forstå hjernens omsætning af energistoffer meget bedre, end vi gør i dag. Den indsigt kan vi bruge til at hjælpe vores hjerner til at fungere ordentligt i mange år, slutter Jørgen Rungby.
Redaktør