​Overlæge, dr. med. Mogens Grønvold.

August, 2018

Patienternes egen oplevelse er helt afgørende

​Livskvalitet – også for alvorligt syge patienter – er omdrejningspunktet for Mogens Grønvolds arbejde.

​Overlæge, dr. Med. Mogens Grønvold er en pioner inden for udvikling af lindrende behandling til alvorligt syge patienter (palliation) i Danmark. Overlægens interesse for dette felt voksede ud af en erkendelse af, at patientens oplevelse og livskvalitet er helt afgørende.

Patientens oplevelse er også data

Gennem hele sin karriere har Mogens Grønvold arbejdet for, at patienternes oplevelse af livskvalitet skal indgå på lige fod med lægernes vurderinger, når der skal tages beslutninger om behandling fx af alvorligt syge kræftpatienter. De første mange år var det op ad bakke, for den almindelige holdning hos lægerne var, at måling af patientens oplevelse ikke var ’rigtige data:’

- Jeg var medicinstuderende på et tidspunkt, hvor patientens perspektiv på det at være syg slet ikke indgik som en del af behandlingen. I kræftbehandlingen betød det, at nye metoder blev udvalgt og taget i brug udelukkende ud fra, hvor effektive de var – uden at undersøge, hvordan de påvirkede patientens livskvalitet, fortæller overlægen.

Nye metoder

Mogens Grønvold satte sig for at udvikle pålidelige, videnskabelige metoder til at måle patienternes oplevelse af behandlingen. Han fik midler fra Kræftens Bekæmpelse til et stort forskningsprojekt om kvinder med brystkræft, hvor han udviklede metoder til at måle patienternes oplevelse af behandlingen og testede deres videnskabelige kvalitet. Ifølge overlægen var patienterne ’ellevilde med, at der endelig var nogen, der spurgte, hvordan de havde det’. Og undersøgelsen blev et gennembrud ift. at gøre patienternes oplevelse til ’rigtige data’, som kunne indgå i lægernes beslutningsgrundlag.

Patienternes livskvalitet

Mogens Grønvolds interesse for patientperspektivet førte naturligt over i den palliative behandling, der netop har fokus på patienternes livskvalitet – og i 1998 fik han tilbudt en stilling som forsker på den nystartede palliative afdeling på Bispebjerg Hospital, der skulle være et fyrtårn for udvikling af palliation i Danmark.

I dag er han forsat leder af Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og desuden professor med særlige opgaver i palliativ indsats og livskvalitetsforskning på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved KU.

I de 20 år Mogens Grønvold har stået i spidsen for at udvikle forskningen inden for den palliative indsats, har den udviklet sig dramatisk:

- I dag ved vi meget mere om den palliative indsats – og har snesevis af gode undersøgelser. Der er sket en stor stigning i den viden og de kompetencer vi har på feltet. Vi har opbygget en national palliationsdatabase, der dokumenterer indsatsen og kvaliteten af behandlingen og vi er lykkedes med både at få forfinet og dokumenteret mange af de palliative indsatser, fortæller han.

Palliation i udvikling

Ifølge Mogens Grønvold er der stadig et stort behov for udvikling inden for den palliative indsats: Der skal arbejdes mere med at udbrede viden om palliation til læger og sygeplejersker bredt i sundhedsvæsenet og få palliation ind tidligere og mere systematisk i patienternes forløb. I dag er den lindrende indsats i langt overvejende grad rettet mod kræftpatienter – og der ligger en stor opgave i at få udbredt behandlingen til andre patientgrupper, fx patienter med hjerte- og lungesygdomme. Og endelig er det væsentligt at sikre, at det er de rigtige patienter, som får adgang til den specialiserede palliative indsats – også set i lyset af den sociale ulighed i adgang, som forskningen peger på, slutter overlægen.

Redaktør